top of page

ADRIAN GHENIE, GEORGE GROSZ, KATI HECK, TOMASZ KOWALSKI, EDWARD LIPSKI,

RINUS VAN DE VELDE

Run for the Roses

29 January - 7 March, 2015

Tim Van Laere Gallery is pleased to present Run for the Roses, a group show which will open on Thursday, January 29. The exhibition will feature works by Adrian Ghenie, George Grosz, Kati Heck, Tomasz Kowalski, Edward Lipski, Rinus Van de Velde. The fascination for the work of George Grosz is the thematic thread throughout the exhibition.

At first sight Adrian Ghenie's (° 1977, Baia-Mare; lives and works in Cluj, London, and Berlin) paintings deal with subjects that carry a historical set of references, but collective memory is constantly challenged by enigmatic prophetic actions, occulted and personal folds in the temporal linearity. Ghenie's works have become increasingly complex and multilayered, generating an open-ended set of internal and external meanings. Infused with ambiguity, the works operate in the areas between figuration and abstraction, history and imagination, past and present. Recent solo exhibitions include CAC Málaga; the Museum for Contemporary Art, Denver; S.M.A.K. Museum, Ghent; the National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bucharest. His work has been included in group exhibitions at the Palazzo Strozzi, Florence; SFMOMA, San Francisco; the Francois Pinault Collection at Palazzo Grassi, Venice; and the Liverpool Biennial.

George Grosz (1893–1959, Berlin) was a German painter, draughtsman and illustrator. He was drafted into the German army in 1914, after the outbreak of the First World War. His experiences in the trenches deepened his intense loathing for German society. Discharged from the army for medical reasons, he produced savagely satirical paintings and drawings that "expressed my despair, hate and disillusionment." During his lifetime he became internationally recognized as one of Germany's most significant critical artists. His work is included in many museum and public collections such as the Peggy Guggennheim Collection, Venice; MoMa, New York; Tate, London; SFMOMA, San Francisco; LACMA, Los Angeles; Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid; Neue Galerie, New York.

Kati Heck (° 1979, Düsseldorf; lives and works in Antwerp) is to be considered an heiress to German Expressionism. One is reminded of the bars, dancers and actors of Otto Dix and George Grosz at the same time as the Old Masters. Heck synthesizes and fuses styles. She is as much an abstractionist as a realist. Parts of her paintings are meticulously rendered on her stitched canvases, with a unique virtuosity and acute attention to detail, while others look streaked, smeared and sculpted. She has exhibited globally with museums and leading art galleries, including solo shows at CAC Málaga, Museum het Domein, Sittard, The Netherlands and Mary Boone Gallery, New York; and group shows at Saatchi Gallery, London; Bozar, Brussels; and National Art Museum of China, Beijing.
 
Tomasz Kowalskiʼs (° 1984, Szczebrzeszyn, Poland; lives and works in Warsaw and Szczebrzeszyn) idiosyncratic iconography and personal imagination, lends his imagery an enigmatic and psychedelic quality and journeys to a past with rather generous boundaries. His work has been exhibited in solo shows at Centre for Contempory Art Ujazdowskie Castle, Warsaw; Kunstlerhaus Bethanien, Berlin; and in group shows at Kunsthalle Wien, Vienna; de Appel, Amsterdam; MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; S.M.A.K. Museum, Ghent; De Garage, Mechelen, Belgium; Center for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw; Centre Pompidou, Paris; and Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, Germany.  In 2014 he won The Drawing Prize of The Daniel & Florence Guerlain Contemporary Art Foundation

"My work exists between the cultural and the visual level," Edward Lipski (° 1966, London; lives and works in London) explains, "Iʼm interested in the space between something you understand and something that is also abstract. This confusion creates a particular intensity." His work moves between these two poles; the distance between extremes is blurred, until we find ourselves immersed in a seductive visual chaos. He has exhibited globally with museums and leading art galleries, including solo shows at MDD, Deurle, Belgium; Alan Koppel Gallery, Chicago; The Approach, London; Greenberg Van Doren Gallery, New York; Museum het Domein, Sittard, the Netherlands; and group shows at La Maison Rouge, Paris; Mudam, Luxembourg; M HKA, Antwerp; MARTa Herford, Germany; S.M.A.K. Museum, Ghent.

Rinus Van de Velde's (° 1983, Leuven; lives and works in Antwerp) practice consists of black-and-white charcoal drawings on canvas based on photographs. Van de Velde stages nonexistent scenes in self-made photographs, which serve as source material for narrative drawings in which the artist is the protagonist. Van de Velde has upcoming solo shows at S.M.A.K. Museum, Ghent, and Kunsthalle Sao Paolo; and he has exhibited extensively including solo shows at CAC Málaga; Stedelijk Museum Schiedam, the Netherlands; Artisanal House, New York; and group shows at Garage Rotterdam; David Roberts Foundation, London; Bucharest International Biennial for Contemporary Art; and Extra City Kunsthal, Antwerp.


Tim Van Laere Gallery presenteert Run for the Roses, een groepstentoonstelling die opent op donderdag 29 januari. De tentoonstelling zal werk tonen van Adrian Ghenie, George Grosz, Kati Heck, Tomasz Kowalski, Edward Lipski en Rinus Van de Velde. De fascinatie voor het werk van George Grosz is de rode draad doorheen deze tentoonstelling.

Op het eerste zicht gaan Adrian Ghenie's (° 1977, Baia Mare. Woont en werkt in Cluj, Londen en Berlijn) schilderijen over onderwerpen die refereren naar de geschiedenis, maar het collectieve geheugen wordt voortdurend uitgedaagd door raadselachtige profetische handelingen, verduisterde en persoonlijke plooien in de temporale lineariteit. Ghenie's werken worden steeds complexer en gelaagder en genereren een oneindige set van interne en externe betekenissen. Doordrenkt met ambiguïteit, bevinden de werken zich tussen figuratie en abstractie, geschiedenis en verbeelding, heden en verleden. Recente solotentoonstellingen CAC Málaga; Museum for Contemporary Art, Denver; S.M.A.K., Gent; National Museum of Contemporary Art (MNAC), Boekarest. Zijn werk is opgenomen in groepstentoonstellingen in het Palazzo Strozzi, Florence; SFMOMA, San Francisco; de Francois Pinault Collection in het Palazzo Grassi, Venetië; en de Liverpool Biennial.

George Grosz (1893-1959, Berlijn) was een Duitse schilder, tekenaar en illustrator. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd hij opgesteld in het Duitse leger in 1914. Zijn ervaringen in de loopgraven verdiepte zijn intense afkeer voor de Duitse samenleving. Nadat hij ontslagen werd uit het leger om medische redenen, produceerde hij satirische schilderijen en tekeningen die "mijn wanhoop, haat en desillusie uitdrukken." Tijdens zijn leven werd hij internationaal erkend als één van Duitsland's meest belangrijke kritische kunstenaars. Zijn werk is opgenomen in tal van musea en openbare collecties, zoals MoMa, New York; Tate, Londen; SFMOMA, San Francisco; LACMA, Los Angeles; Peggy Guggennheim Collection, Venetië; Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid; Neue Galerie, New York.

Kati Heck (° 1979, Düsseldorf. Woont en werkt in Antwerpen) wordt beschouwd als een erfgename van het Duitse expressionisme. Haar werk doet denken aan de bars, dansers en acteurs van Otto Dix en George Grosz net als aan de Oude Meesters. Heck synthetiseert stijlen. Ze is net zo goed een abstractionist als een realist. Delen van haar schilderijen zijn minutieus weergegeven op gestikte doeken, met een unieke virtuositeit en acute aandacht voor detail, terwijl andere delen besmeurd en gebeeldhouwd lijken. Ze heeft wereldwijd geëxposeerd in musea en toonaangevende galeries, waaronder solotentoonstellingen bij CAC Málaga, Museum Het Domein, Sittard en Mary Boone Gallery, New York; en groepstentoonstellingen bij Saatchi Gallery, Londen; Bozar, Brussel; en het National Art Museum of China, Beijing.

Tomasz Kowalski's (° 1984 Szczebrzeszyn, Polen. Woont en werkt in Warschau en Szczebrzeszyn) eigenzinnige iconografie en persoonlijke verbeelding, geeft zijn beeldtaal een raadselachtige en psychedelische kwaliteit en reizen naar een verleden met vrije grenzen. Zijn werk werd onder meer getoond in solotentoonstellingen bij Center for Contemporary Art Ujazdowskie Castle, Warschau; Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn; en in groepstentoonstellingen in Kunsthalle Wien, Wenen; de Appel, Amsterdam; MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wenen; S.M.A.K. Museum, Gent; De Garage, Mechelen; Center for Contemporary Art, Ujazdowski Kasteel, Warschau; Centre Pompidou, Parijs; en Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, Duitsland. In 2014 won hij de Drawing Prize van de Daniel & Florence Guerlain Contemporary Art Foundation.

"Mijn werk bestaat tussen de culturele en de visuele niveau," legt Edward Lipski (° 1966, Londen. Woont en werkt in Londen) uit: "Ik ben geïnteresseerd in de ruimte tussen iets wat je begrijpt en iets dat abstract is. Deze verwarring veroorzaakt een zekere intensiteit. Zijn werk beweegt zich tussen deze twee polen; de afstand tussen de uitersten is wazig, totdat we ons ondergedompeld in een verleidelijke visuele chaos. Hij heeft wereldwijd geëxposeerd met musea en toonaangevende galeries, waaronder solotentoonstellingen bij MDD, Deurle; Alan Koppel Gallery, Chicago; The Approach, Londen; Greenberg Van Doren Gallery, New York; Museum Het Domein, Sittard, Nederland; en groepstentoonstellingen in La Maison Rouge, Parijs; Mudam, Luxemburg; M HKA, Antwerpen; MARTa Herford; S.M.A.K., Gent.

Rinus Van de Velde's (° 1983 Leuven. Woont en werkt in Antwerpen) werk bestaat uit zwart-wit houtskooltekeningen op doek op basis van foto's. Van de Velde ensceneert onbestaande scènes in zelfgemaakte foto's, die dienen als bronmateriaal voor verhalende tekeningen waarin de kunstenaar de hoofdpersoon is. Van de Velde heeft aankomende solo shows in S.M.A.K., Gent en Kunsthalle Sao Paolo; en hij had solotentoonstellingen onder meer bij CAC Málaga; Stedelijk Museum Schiedam, Nederland; Artisanal House, New York; en groepstentoonstellingen bij Garage Rotterdam; David Roberts Foundation, Londen; Bucharest International Biennial for Contemporary Art; en Extra City Kunsthal Antwerpen.     

bottom of page