top of page
STMCTS_poster.jpg

Swim the Mountain Climb the Sea

13 January - 19 February, 2022

Tim Van Laere Gallery presents Swim the Mountain Climb the Sea, a group exhibition showcasing new work by Bram Demunter, Isabella Ducrot, Adrian Ghenie, Anton Henning, Ben Sledsens, Ed Templeton, Dennis Tyfus and Rose Wylie alongside works by Jean-Michel Basquiat, James Ensor, Cameron Jamie, Pablo Picasso, Ceija Stojka and Franz West. This exhibition thus includes a selection of contemporary and modern artists who share the same pioneering spirit.

 

The concept of a "group exhibition", where the general public is invited to view new work by a collection of artists, is relatively recent in art history: it all started with the Paris Salon, first held in 1737. Those jury salons with pre-established rules lasted for about 130 years until the art world revolted. Since The Salon des Réfuses in 1863, a showcase of artworks rejected by the Paris Salon, a series of groundbreaking group exhibitions have followed, presenting works that changed not only art, but Western culture itself. Most of these pre-1960 group exhibitions, from the Impressionists' first exhibition in 1874 to the Gutai Art Association shows in Japan and London's Independent Group in the late 1950s, were all organized by artists. In contrast, from roughly the 1960s onward, the groundbreaking group exhibitions were curated by professional exhibition makers, from galleries to biennials. This shift brought about a change in the dialogue, where previously only artists and the public came together, there is now also a third player present. This is also the case with this group exhibition. Curated by Tim Van Laere Gallery, this exhibition includes a selection of artists whose most pronounced characteristic is their idiosyncrasy. Each of these artists has idiosyncratically constructed their own universe with their own visual language, with which they started new conversations in art history by questioning and examining its foundations. Showing both works by modern and contemporary artists, this exhibition not only reveals the individual profiles of the artists, but also allows us to re-evaluate their unique position and concept. Pablo Picasso, James Ensor, Jean-Michel Basquiat, Franz West and Ceija Stojka have left behind a body of work that continues to inspire new generations of artists to this day. Placing their work in dialogue with contemporary works not only reveals the influence of the modern artists on this generation, but also shows how their work has remained current over the years. In the opposite direction, this combination also illustrates the strength of the individual voices of this selection of contemporary artists, who can engage in conversation both with the work of each other and with the work of generations before them. 

Tim Van Laere Gallery presenteert Swim the Mountain Climb the Sea, een groepstentoonstelling die nieuw werk toont van Bram Demunter, Isabella Ducrot, Adrian Ghenie, Anton Henning, Ben Sledsens, Ed Templeton, Dennis Tyfus en Rose Wylie naast werken van Jean-Michel Basquiat, James Ensor, Cameron Jamie, Pablo Picasso, Ceija Stojka en Franz West. Deze tentoonstelling omvat dus zowel een selectie van hedendaagse als moderne kunstenaars die eenzelfde baanbrekende geest delen.

 

Het concept van een "groepstentoonstelling", waar het grote publiek wordt uitgenodigd om nieuw werk van een verzameling kunstenaars te bekijken, is relatief recent in de kunstgeschiedenis: het begon allemaal met de Parijse Salon, die voor het eerst werd gehouden in 1737. Die jurysalons met vooropgestelde regels hielden stand voor ongeveer 130 jaar totdat de kunstwereld in opstand kwam. Sinds The Salon des Réfuses in 1863, een showcase van kunstwerken die werden afgewezen door de Parijse Salon, volgden een reeks aan baanbrekende groepstentoonstelling met werken die niet alleen de kunst, maar ook de westerse cultuur zelf veranderden. De meeste van deze groepstentoonstellingen voor 1960, van de eerste tentoonstelling van de impressionisten in 1874 tot de shows van de Gutai Art Association in Japan en Londen’s Independent Group in de late jaren ’50, werden allemaal georganiseerd door kunstenaars. In contrast, vanaf ruwweg de jaren’60, werden de baanbrekende groepstentoonstellingen samengesteld door professionele tentoonstellingsmakers, van galeries tot biennales. Die verschuiving zorgde voor een verandering in het dialoog, waar voorheen enkel kunstenaars en publiek samenkwamen is er nu ook een derde speler aanwezig. Dit is ook het geval bij deze groepstentoonstelling. Samengesteld door Tim Van Laere Gallery, omvat deze tentoonstelling een selectie van kunstenaars met als meest uitgesproken kenmerk hun eigenzinnigheid. Elk van deze kunstenaars hebben eigenzinnig hun eigen universum geconstrueerd met een eigen beeldtaal, waarmee ze nieuwe gesprekken opzette in de kunstgeschiedenis door deze in zijn fundamenten te bevragen en onderzoeken. Door zowel werken van moderne als hedendaagse kunstenaars te tonen, onthult deze tentoonstelling niet alleen de individuele profielen van de kunstenaars, maar laat ze ons ook hun unieke positie en concept herwaarderen. Zowel Pablo Picasso, James Ensor, Jean-Michel Basquiat, Franz West als Ceija Stojka hebben een oeuvre achtergelaten die tot op de dag nieuwe generaties kunstenaars blijven inspireren. Door hun werk in dialoog te plaatsen met hedendaagse werken, wordt niet alleen de invloed van de moderne kunstenaars op deze generatie zichtbaar, maar laat het ook zien hoe hun werk door de jaren heen actueel is gebleven. In de omgekeerde richting, illustreert deze combinatie ook de kracht van de individuele stemmen van deze selectie hedendaagse kunstenaars, die zowel in conversatie kunnen gaan met het werk van elkaar als met het werk van generaties voor hun. 

bottom of page