top of page

ADRIAN GHENIE 

13 March, 2008 - 3 May, 2008

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce the first solo show of Adrian Ghenie (°1977 Baia-Mare, Romania) in Belgium.
Witnessing the disintegration of ideologies from a peripheral view (growing up in Romania under a communist dictatorship), Ghenie's paintings try to be a mirror of our collective memory which is suffocated after decades of intense bombardment with propaganda cliches. A strange echo haunts our public consciousness and shapes our perception over history.
The whole idea behind this  show is to suggest a movement, to insert time in these paintings as a fourth dimension. Each painting depicts a metamorphosis: people, situations or objects suffer a transformation, evolving from one stage to another and not necessarily in a logical sequence. Something tragic and imminent floats inside these images. A group of people forced to move, a guy jumping from a building, an iconic mummy getting mouldy or a burned piece of furniture create altogether a sort of lens which invites the viewer to have a voyeuristic moment, to have a look at the dark side of history and to discover eventually the source of the tragedy.
Adrian Ghenie has recently shown in "Expanded Painting", Prague Bienale, in group shows at David Nolan Gallery, New York, the Hudson Center for Contemporary Art, Peekskill/New York, Galerie Rüdiger Schöttle, Munich, Kontainer Gallery, Los Angeles and Galerie Hussenot, Paris and a solo show at Haunch of Venison, Zürich and Plan B Gallery,ClujTim Van Laere Gallery kondigt u met genoegen de eerste solo show van Adrian Ghenie (°1977 Baia-Mare, Roemenië) in België aan.
Ghenie, groeide op in het Roemenië ten tijde van de communistische dictatuur, als een getuige die vanuit de coulissen toekeek hoe ideologieën uit elkaar spatten. Hij tracht in zijn schilderijen een weerspiegeling te geven van ons collectieve geheugen dat verstikt is door jarenlang intensief te zijn bestookt met propagandaclichés. In ons publieke bewustzijn waart een vreemde echo rond die onze perceptie op de geschiedenis vormgeeft.
Het hele idee achter deze show is het suggereren van een beweging, het integreren van de tijd in deze schilderijen als een vierde dimensie. Elk doek beeldt een metamorfose uit: mensen, situaties of voorwerpen ondergaan een transformatie, evolueren van één fase naar een andere en dat niet noodzakelijk in een logische opeenvolging. Er schuilt iets tragisch en imminents in deze beelden. Een groep mensen die gedwongen wordt voort te bewegen, een man die van een gebouw afspringt, een iconische mummie die vermolmt of een verbrand stuk meubilair creëren samen een soort lens die de kijker uitnodigen tot een voyeuristisch moment, tot een blik op de schaduwzijde van de geschiedenis, tot de uiteindelijke ontdekking van de oorsprong van de tragedie.
Adrian Ghenie exposeerde onlangs in "Expanded Painting", op de biënnale van Praag, in collectieve tentoonstellingen in de David Nolan Gallery (New York), het Hudson Center for Contemporary Art (Peekskill/New York), Galerie Rüdiger Schöttle (München), Kontainer Gallery (Los Angeles) en Galerie Hussenot (Parijs) en in een solo show in Haunch of Venison (Zürich) en Plan B Gallery,Cluj

bottom of page