top of page
AG_Poster.jpg

ADRIAN GHENIE

15 October 2020 - 15 January, 2021

Tim Van Laere Gallery presents the fifth solo exhibition of Adrian Ghenie, featuring nine new paintings and three new charcoal drawings.

 

Adrian Ghenie was born in 1977 in the Romanian city of Baia Mare. He graduated from the Art and Design University of Cluj-Napoca and now lives and works in both Berlin and Cluj. In 2015 he was selected to represent Romania at the 56th Venice Biennale. His work is in important public collections worldwide, including: The Hermitage, St Petersburg; Museum of Contemporary Art (M HKA), Antwerp; S.M.A.K., Ghent; Tate Modern, London; Centre Pompidou, Paris; Metropolitan Museum, New York; The Hammer Museum, Los Angeles; Long Museum, Shanghai; SFMOMA, San Francisco; and the Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

 

Adrian Ghenie’s work is characterized by a remarkable wealth of pictorial fragments with a flowing and hallucinatory spatial arrangement that results in a collage-like gathering of distinct pictorial motifs, a hedonistic sensuality and an innovative, radical and eclectic interpretation of the most diverse subjects.

Ghenie’s extensive knowledge of our history in all its various facets reveals itself in the different motifs: ranging from obscure historical stories via mystical narratives about profane figures to the mythologizing of his own figure. For example, his work Medusa, 2020 combines aspects from the history of Nazi Germany with Greek mythology, while the artist interweaves his own figure with an art-historical reference in Self-Portrait with Picassoesque Background, 2020 and reinterprets the work of Henri Rousseau in Untitled (After Henri Rousseau), 2020. By exploring different historical and artistic narratives and at the same time undermining them in his work, Ghenie brings feelings of vulnerability, frustration or longing to the fore and challenges our collective memory to reflect also on the human aspect behind these stories.

Adrian Ghenie combines different aspects of historical painting techniques. For instance, he demonstrates an expert mastery of baroque chiaroscuro, but also of the expressive use of paint that is a feature of abstract expressionism. He combines these technical skills with a profound interest in the activation of symbolic meanings behind specific images. A conceptual component that was important for the Dada movement as well as for the Flemish primitives and Flemish baroque masters. Ghenie’s interest in Flemish art history has left several traces in his work, which contains various references to Pieter Bruegel the Elder, Jan Van Eyck, Peter Paul Rubens, Paul De Vos and Frans Snyders. He has also drawn inspiration from the hunting scenes of Flemish baroque painters for Park Scene, 2020 and The Hunter 3, 2020. Ghenie has a profound affinity with Antwerp, which he calls ‘the battleground of painting’.

Tim Van Laere Gallery presenteert haar vijfde solotentoonstelling van Adrian Ghenie. In deze tentoonstelling toont Ghenie negen nieuwe schilderijen en drie nieuwe houtskooltekeningen. 

 

Adrian Ghenie is geboren in 1977 in de Roemeense stad Baia Mare. Hij studeerde af van de Kunst en Design Universiteit van Cluj-Napoca en leeft en werkt nu zowel in Berlijn als Cluj. In 2015 werd hij geselecteerd om Roemenië te vertegenwoordigen op de 56ste Biennale van Venetië. Zijn werk maakt deel uit van belangrijke publieke collecties wereldwijd, waaronder: De Hermitage, St.-Petersburg; Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA), Antwerpen; S.M.A.K., Gent; Tate Modern, Londen; Centre Pompidou, Parijs; Metropolitan Museum, New York; The Hammer Museum, Los Angeles; Long Museum, Shanghai; SFMOMA; en het Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

 

Het werk van Adrian Ghenie kenmerkt zich door een ongeziene rijkdom aan picturale fragmenten met een vloeiende en hallucinerende ruimtelijke ordening die leidt naar een collageachtige samenkomst van verschillende picturale motieven, een hedonistische sensualiteit en een vernieuwende, radicale en eclectische interpretatie van de meest uiteenlopende onderwerpen. Ghenie’s diepgaande kennis van onze geschiedenis in al haar verschillende facetten maakt zich zichtbaar in de verschillende motieven: gaande van obscure verhalen uit de geschiedenis, mystieke verhalen rond profane figuren tot de mythologisering van zijn eigen figuur. Zo combineert hij aspecten uit de geschiedenis van Nazi-Duitsland met Griekse mythologie in Medusa, 2020, verweeft hij zijn eigen figuur met een kunsthistorische lading in Self-Portrait with Picassoesque Background, 2020 en herinterpreteert hij het werk van Henri Rousseau in Untitled (After Henri Rousseau), 2020. Door verschillende historische en artistieke verhalen te onderzoeken en tegelijk te ondermijnen in zijn werk, haalt Ghenie gevoelens van kwetsbaarheid, frustratie of verlangen naar de voorgrond en daagt hij ons collectief geheugen uit om ook na te denken over het menselijke aspect achter deze verhalen.

 

Adrian Ghenie combineert verschillende aspecten van de historische schilderstechnieken. Zo vertoont hij een meesterlijke beheersing van het barokke clair-obscur, maar ook van de expressieve omgang met verf die eigen is aan het abstract expressionisme. Die technische vaardigheden combineert hij met een diepgaande interesse naar de activatie van symbolische betekenissen achter bepaalde beelden. Een conceptueel component die zowel van belang was voor de Dada-beweging, als de Vlaamse primitieven en Vlaamse barokmeesters. Ghenie’s interesse in de Vlaamse geschiedenis van de schilderkunst laat verschillende sporen na in zijn werk waarbij er verschillende referenties worden gemaakt naar Pieter Breughel De Oude, Jan Van Eyck, Peter Paul Rubens, Paul De Vos en Frans Snyders. Zo haalde hij ook inspiratie bij de jachttaferelen van Vlaamse barokschilders voor Park Scene, 2020 en The Hunter 3, 2020. Ghenie heeft dan ook een grote affiniteit met Antwerpen en noemt haar “the battleground of painting”. 

bottom of page