top of page
AntonHenning_Poster.jpg

ANTON HENNING

Pink Period

5 December, 2019 - 18 January, 2020

Tim Van Laere Gallery is pleased to present Pink Period, the third solo exhibition by Anton Henning. Few colors trigger as many contradictory associations and emotions or have as many symbolic meanings in both high as low culture as pink. The same tension and duality can also be found in the works by Anton Henning.

 

If we consider Art History as an ongoing conversation, Anton Henning (°1964 Berlin, lives and works in Berlin and Manker) proves himself to be a master conversationalist who speaks various different languages. His oeuvre comprises paintings, sculptures, drawings, films, photographs, musical pieces and entire environments. His oeuvre could be read as a contemporary interpretation of the Gesamtkunstwerk. Focussing equally on the search as well as the outcome, he creates a hybrid pictorial event, an anarchy of images liberated from the gravity of the isms in art history. With his motif repertory, material choices, stylistic devices and playful reinventions of the genre types, Henning doesn’t simply quote from art history, but he playfully looks for painterly potential through his own pictorial memory which has remained delitescent, discarding all spatial, temporal, and ideational contexts. He moves between modern enthusiasm and postmodern irony, between hope and melancholy, between naiveté and knowledge, empathy and apathy, unity and diversity, totality and fragmentation, purity and ambiguity.

 

His works display an expansive knowledge of art history. He demonstrates how to create new paintings by using established devices. By stripping any political, religious or historical meaning he cleared a path where the formal aspects can be deepened and where every mixture or combination is possible. This ongoing process is reflected in the repetitious titles of his works where he revisits and redefines the classical genres of painting such as still life, interior, portrait, nude and landscape. His works titled Pin-up often refer to some of the most adorated subjects of art history such as Madonna with Child, Leda and the Swan and Sleeping Venus. He creates a critical persiflage by combining the influence of the tradition of art history with influences from the pin-up girls and porn queens from nude photographs. Skilfully combining ‘high’ and ‘low’ culture, Henning exposes all cultural clichés and renounces all notions of the concept of ‘good taste’, creating a space where high and low could meet.

 

Anton Henning is one of a number of German artists to receive considerable international recognition. Numerous publications are a challenge and inspiration for a whole generation of young painters. Anton Henning's works are represented in numerous international public and private collections, a.o. MOCA (Los Angeles), Centre National des Arts (Paris), Magasin III (Stockholm), Gemeentemuseum (The Hague), The Menil Collection (Houston), De Pont Museum for Contemporary Art (Tilburg), National Museum of Art (Osaka), Arp Museum, (Rolandseck, Remagen), Daros Collection (Zurich), Essl Museum (Klosterneuburg), Los Angeles County Museum of Art | LACMA (Los Angeles), Museum für Moderne Kunst (Frankfurt am Main), Portland Art Museum (Portland), SMAK (Gent), Städel Museum (Frankfurt am Main), Hammer Museum (Los Angeles), Valencia Art Contemporaneo (Valencia), Art Gallery of New South Wales (Sydney), Berlinische Galerie (Berlin), Frieder Burda Museum (Baden-Baden).

Tim Van Laere Gallery presenteert Pink Period, de derde solotentoonstelling van Anton Henning. Weinig kleuren lokken zoveel tegenstrijdige associaties en emoties uit of hebben evenveel symbolische betekenissen toegeschreven in zowel hoge als lage cultuur als de kleur roze. Diezelfde spanning en dualiteit is ook terug te vinden in de werken van Anton Henning.

 

Als we kunstgeschiedenis beschouwen als een continuerend gesprek, bewijst Anton Henning (°1964 Berlijn, woont en werkt in Berlijn en Manker) zich als een meesterlijke gesprekspartner die meerdere talen beheerst. Zijn oeuvre omvat schilderijen, sculpturen, tekeningen, films, foto’s, muzikale stukken en volledige installaties. Zijn werken kunnen gezien worden als een hedendaagse interpretatie van het Gesamtkunstwerk. Door gelijkmatig te focussen op zowel het onderzoek als het eindresultaat, creëert Henning een hybride picturaal evenement, een anarchie van beelden bevrijd van de zwaarte van de ismes uit de kunstgeschiedenis. Met zijn motief repertoire, materiaalkeuzes, stilistische apparaten en speelse heruitvindingen van de genre types, citeert Henning niet simpelweg vanuit de kunstgeschiedenis, maar gaat hij speels op zoek naar het schilderkunstig potentieel via zijn eigen picturale geheugen naar datgene wat latent is gebleven en ontdoet hij zich van alle ruimtelijke, tijdelijke en ideationele contexten. Hij beweegt zich tussen modern enthousiasme en postmoderne ironie, tussen hoop en melancholie, tussen naïviteit en kennis, empathie en apathie, eenheid en diversiteit, totaliteit en fragmentatie, zuiverheid en dubbelzinnigheid.

 

Zijn werken vertonen een uitgebreide kennis van de kunstgeschiedenis. Hij laat zien hoe je nieuwe schilderijen kunt maken door het gebruik van gevestigde apparaten. Door elke politieke, religieuze of historische betekenis te verwijderen, maakte hij een weg vrij waar de formele aspecten kunnen worden verdiept en waar elke mengeling of combinatie mogelijk is. Dit voortdurende proces wordt weerspiegeld in de repetitieve titels van zijn werken waar hij de klassieke schildergenres zoals stilleven, interieur, portret, naakt en landschap opnieuw benadert en herdefinieert. Zo verwijzen zijn werken met de titel Pin-up vaak naar enkele van de meest geadoreerde onderwerpen uit de kunstgeschiedenis, zoals Madonna met kind, Leda en de zwaan en slapende Venus. Hij creëert een kritische persiflage door de invloed van de traditie van de kunstgeschiedenis te combineren met invloeden van de pin-upgirls en pornokoninginnen van de naaktfotografie. Henning combineert vakkundig ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, onthult alle culturele clichés en doet afstand van alle noties van het concept van ‘goede smaak’, waardoor er een ruimte ontstaat waar hoog en laag elkaar kunnen ontmoeten.

 

Anton Henning is een van de Duitse kunstenaars die een aanzienlijke internationale reputatie geniet. Zijn talrijke publicaties tot nu toe vormen voor een jongere generatie schilders een uitdaging én een inspiratiebron. Anton Hennings werken zijn opgenomen in tal van internationale publieke en private collecties, o.a. MOCA (Los Angeles), Centre National des Arts (Parijs), Magasin III (Stockholm), Gemeentemuseum (Den Haag), The Menil Collection (Houston), De Pont Museum voor Hedendaagse Kunst (Tilburg), National Museum of Art (Osaka) , Arp Museum, (Rolandseck, Remagen), Daros Collection (Zürich), Essl Museum (Klosterneuburg), Los Angeles County Museum of Art | LACMA (Los Angeles), Museum für Moderne Kunst (Frankfurt am Main), Portland Art Museum (Portland), SMAK (Gent), Städel Museum (Frankfurt am Main), Hammer Museum (Los Angeles), Valencia Art Contemporaneo (Valencia), Art Gallery of New South Wales (Sydney), Berlinische Galerie (Berlijn), Frieder Burda Museum (Baden-Baden).

bottom of page