top of page

ANKE WEYER

Elbow Hood Trunk

26 October - 2 December, 2017

Tim Van Laere Gallery presents its first solo exhibition by German-American artist Anke Weyer (°1974, Karlsruhe). Featuring the artist’s large-scale oil and acrylic paintings, the exhibition will also include a series of pastel drawings.

Dismantling false dichotomies such as abstraction versus figuration, accident versus intention and confusion versus order, Anke Weyer has developed a practice where anything is possible, where confusion is as marvellous as it is treacherous. Uninhibited and instinctively Anke Weyer paints with a certain urgency, a speed that keeps the painted picture honest and pure. Speed triumphs over composition. Her compositional choices are made in the moment, very consciously or impulsive, each decision has a different meaning and magnitude. The paintings document Weyer’s proces: applying layers of paint, taking paint off, overpainting it again. Using energetic brush marks, drips, wipes and scrubbing, she develops a flux of forms and lines. She also proves herself to be a sublime colorist, using vivid colours that vibrate off the canvas. These strong bright colours appear more urgent and willing to represent an impulse. What matters most is what Anke Weyer allows within her process. What can remain visible and what needs to be scraped off or covered up. Her physical act of painting makes the works very personal and revealing. Showing fragments, mutations and mistakes that touch human nature in its most honest form.

The titles are not intended to describe the meaning, but remain ambiguous. They are words, sentences or abbreviations with their own meanings taken out of their original context. They accompany what is on the painting rather than explaining it. Leaving an open dialogue between the artwork and the viewer.

The pastel drawings radiate the same energy as the paintings. The way she applies vivid colours, firm lines and color blobs to paper can almost feel aggressive. Sweeping through the pastel with her fingers, leaving finger-, and even full handprints, one can really feel the presence of the artists through the drawings.

Tim Van Laere Gallery presenteert de eerste solotentoonstelling van de Duits-Amerikaanse kunstenares Anke Weyer (°1974, Karlsruhe). De tentoonstelling, getiteld Elbow Hood Trunk brengt een tiental nieuwe grootschalige schilderijen en een reeks pasteltekeningen samen.

Binnen het werk van Anke Weyer is alles mogelijk, ze ontmantelt valse dichotomies zoals abstractie versus figuratie, toeval versus intentie en verwarring versus orde. Verwarring en twijfel ervaart Weyer als iets magnifiek zowel als verraderlijk. Ongedwongen en instinctief gaat Anke Weyer tewerk met een zekere urgentie. Een snelheid die ervoor zorgt dat het geschilderd beeld puur en oprecht blijft. De snelheid primeert over de compositie. Elke compositorische beslissing wordt gemaakt in het moment, heel bewust of net impulsief. De beslissingen die Weyer maakt hebben telkens een andere schaal en betekenis. Met energieke penseelstreken, druppels, vegen en schrappingen maakt ze een flux van vormen en lijnen. Elk schilderij is een documentatie van Weyer’s proces met verschillende verflagen, afschrapingen en overschilderingen. Met haar gebruik van levendige kleuren bewijst ze zichzelf ook als een sublieme colorist. De sterke, heldere kleuren tonen zichzelf dwingender en lenen zich het beste om een impuls te weergeven. Het belangrijkste is wat Anke Weyer zelf toelaat binnen haar proces; wat zichtbaar mag blijven en wat verborgen moet worden. Weyer’s manier van schilderen maakt het werk heel persoonlijk en onthullend. Ze toont fragmenten, mutaties en vergissingen die de menselijke natuur in zijn meest natuurlijke vorm aanraken.

De titels van de werken zijn heel ambigu van aard. Het zijn woorden, zinnen of afkortingen met hun eigen gevestigde betekenis die uit hun gebruikelijke context werden gehaald. In plaats van een beschrijving van het werk te geven, zijn de titels eerder een aanvulling op het geschilderd beeld. Dit zorgt ervoor dat er een open dialoog mogelijk is tussen het kunstwerk en de toeschouwer

Weyer’s tekeningen in pastel stralen duidelijk dezelfde energie uit als haar schilderijen. De manier waarop ze de levendige kleuren, strakke lijnen  en kleurvlakken heeft aangebracht op papier kan bijna als agressief worden ervaren. Naast het aanbrengen van de verschillende lijnen en vlakken, veegt ze ook doorheen de pastels met haar handen waarmee ze verschillende sporen en afdrukken nalaat op het papier. Zelfs met de beperking in het formaat is de fysieke handeling van Weyer even voelbaar in haar tekeningen als in haar schilderijen.

bottom of page