top of page
BDM_Poster_A2DEF.jpg

BRAM DEMUNTER
Ancient Alligator Swimming from the Sea to the River
2 September - 9 October, 2021

Tim Van Laere Gallery presents its first solo exhibition by Bram Demunter, Ancient Alligator Swimming from the Sea to the River.

 

Anaximander drew one of the first world maps based on a subdivision by water. Since then, our worldview has continued to change, but the seas, oceans, and rivers have always played an important role. The mystical value of water and all the secrets of its unknown depths have inspired many stories, myths, and sagas. For this show, Bram Demunter was also inspired by different stories about the sea, the ocean, and its rivers. Demunter understands the lure of the sea and regularly looks at the seas of Ensor and Turner (who never ventured offshore). As in any good epic or hero’s tale, the sea plays a major role, though hardly a positive one. Herman Melville's sea teaches us about evil, pride, and punishment, while the incredible floods in the Gilgamesh epic and later in the Bible make us shudder just thinking about the sea. 

 

At the centre of the exhibition is the work Ancient Alligator Swimming from the Sea to the River, which depicts several islands with all kinds of human activities. All the other canvasses, with different islands and populations, spring from this work. Bram Demunter's oeuvre is about us, humankind, and the place we occupy in the world, the myths we create about ourselves, the stories and visual cultures that spring from us, and the changes we bring about in nature and our world view. Demunter digs through our history, making new connections that reach out from obscure stories, forgotten symbolism, Christian iconography, myths and sagas, to contemporary events and marginal anecdotes from literature. For this, he doesn’t just look back at the past but also links these elements with our present and his own environment. Through this synthesis of past and present, he arrives at a unique new visual language that is very much his own. A visual language that has echoes of artists such as Rogier Van der Weyden and the Flemish Primitives, but also Matthew Paris and James Ensor. With these elements, Demunter has developed his own universe, in which different stories from his investigations, collections, and passions take on new meaning. 

 

Bram Demunter (b. 1993) lives and works in Temse, Belgium.

Tim Van Laere Gallery presenteert haar eerste solotentoonstelling van Bram Demunter, Ancient Alligator Swimming from the Sea to the River.

 

Anaximander schetste één van de eerste wereldkaarten op basis van een onderverdeling door water. Sinds die tijd is ons wereldbeeld steeds blijven veranderen, maar de zeeën, oceanen en rivieren bleven daarbij steeds een belangrijke rol innemen. De mystieke waarde van het water en alle geheimen van de onbekendheid van haar diepte, dienden als inspiratie voor veel verhalen, mythes en sages. Ook Bram Demunter haalde voor deze show veel inspiratie uit de verschillende verhalen rond de zee, oceaan en haar rivieren. Demunter begrijpt de aanlokking van de zee en kijkt regelmatig naar die van Ensor en Turner (die veilig aan wal bleven.) Zoals in elke goede epos of heldenverhaal speelt de zee een grote rol maar deze kan men moeilijk positief noemen. De zee van Herman Melville leert ons over het kwaad, de trots en de straf, terwijl de ongelofelijke zondvloed uit het Gilgamesj-epos en later in de bijbel ons laat sidderen en beven als we nog maar aan de zee denken. 

 

Centraal in de tentoonstelling zien we het werk Ancient Alligator Swimming from the Sea to the River. waarop je verschillende eilanden ziet met allerlei bedrijvigheden van de mens. Van hieruit ontspringen alle andere canvassen met verschillende eilanden en hun populatie. Het werk van Bram Demunter gaat over ons, de mens, en de plaats die wij innemen in de wereld, de mythologieën die wij opmaken rond onszelf, de verhalen en beeldculturen die uit ons voortkomen en de veranderingen die wij teweeg brengen in de natuur en in het wereldbeeld. Demunter graaft doorheen onze geschiedenis en maakt hierin nieuwe connecties die reiken van obscure verhalen, vergeten symbolieken, christelijke iconografie, mythes en sages tot hedendaagse gebeurtenissen en randanekdotes uit de literatuur. Hiervoor kijkt hij niet enkel terug naar het verleden, maar verbindt deze aspecten met ons heden en zijn eigen omgeving. Door die synthese van heden en verleden komt hij tot een heel eigen, unieke nieuwe beeldtaal. Een beeldtaal die niet alleen aansluit bij kunstenaars zoals Rogier Van der Weyden en de Vlaamse Primitieven, maar ook bij kunstenaars zoals Matthew Paris en James Ensor. Met die elementen ontwikkelde Demunter een universum dat enkel tot hem behoort, waar verschillende verhalen uit zijn eigen opsporingen, verzamelingen en fascinaties een nieuwe betekenis krijgen. 

 

Bram Demunter (1993) woont en werkt in Temse, België.

bottom of page