top of page
BS-P0045.jpg

BEN SLEDSENS

Two Trees

6 September - 20 October, 2018

Tim Van Laere Gallery is pleased to present the second solo exhibition of Ben Sledsens (°1991 Antwerp, lives and works in Antwerp), titled Two Trees. In this exhibition, Sledsens shows large-scale canvasses with a distinctive bright colorite in which he translates the classical themes of painting, such as portrait, still life and landscape, into his own visual language. His works are situated in Sledsens’ own fictional universe that transcends time and space, his own personal utopia.

 

Sledsens's works testify a profound knowledge of art history. His palette of strong, lively colors, high technical qualities and simple visual language exist within a long tradition that refers to great masters such as Henri Matisse, Henri Rousseau and Pieter Breughel the Elder. Nature and daily life are also important sources of inspiration for Ben Sledsens. He documents various sources of inspiration and daily life events in his small drawings. He often uses these drawings as a starting point to work out his compositions in his larger paintings. In his work Two Trees he puts several drawings together as a collage which reflects his personal world. 

 

His large-scale canvasses seem deceptively simple due to the naïve imagery and very recognizable subjects, but behind this lies a profound thought-out composition in which Sledsens incorporates a visual storyline into his work. With this, Sledsens guides the spectator's gaze through the work, inviting us not only to consider the thoughts and motivations of the characters, but also the places and events that populate his lively and sometimes lonely scenarios. His tempting contexts seduce by intertwining multiple narratives in a single work, making the viewing that much more entranced and involved. Sledsens translates his personal subjects into poetic or romantic images, with an open beginning and ending, so that the spectator can give his own interpretation. He also places subtle links between his works through recurring motifs and characters, which contributes to the creation of his own fictional world.

 

In conjunction with this exhibition, the first monograph of Ben Sledsens was published by Hannibal. 

Tim Van Laere Gallery presenteert de tweede solotentoonstelling van Ben Sledsens (°1991 Antwerpen, leeft en werkt in Antwerpen), getiteld Two Trees. In deze tentoonstelling toont Sledsens grootschalige canvassen met een uitgesproken helder coloriet waarin hij de klassieke thema’s van de schilderkunst, zoals het portret, stilleven en het landschap, vertaald naar zijn eigen persoonlijke beeldtaal. Zijn werken situeren zich in een fictief universum dat tijd en ruimte overstijgt, het persoonlijk utopia van Ben Sledsens.

 

Sledsens’s werken getuigen van een diepgaande kennis van de kunstgeschiedenis. Zijn palet van sterke, levendige kleuren, hoge technische kwaliteiten en eenvoudige beeldtaal bestaan binnen een lange traditie die refereren naar grote meesters zoals Henri Matisse, Henri Rousseau en Pieter Breughel De Oude.Ook de natuur en het dagelijkse leven zijn belangrijke inspiratiebronnen voor Ben Sledsens. Als een soort van momentopname maakt hij kleine tekeningen waarin hij zijn verschillende inspiratiebronnen en gebeurtenissen uit het dagelijkse leven documenteert. Deze tekeningen vormen ook vaak de aanleiding voor de uitwerking van de composities in zijn grootschalige doeken. Een selectie van deze tekeningen bundelde hij voor deze tentoonstelling in de collage Two Trees, waarmee hij de toeschouwer inzicht geeft in zijn leefwereld.

 

Zijn grootschalige canvassen lijken bedrieglijk eenvoudig door de naïve beeldtaal en heel herkenbare onderwerpen, hierachter schuilt echter een sterk doordachte compositie waarin Sledsens een beeldende verhaallijn brengt in zijn werk. Hiermee leidt Sledsens de blik van de toeschouwer door het werk, waarmee hij ons niet alleen uitnodigt om de denkpistes en de motivaties van de personages te beschouwen, maar ook de plaatsen en de gebeurtenissen die binnen zijn levendige en soms ook eenzame scenario’s ontstaan. Zijn verleidelijke contexten bekoren door de verwevenheid van de verschillende verhaallijnen in een enkel werk, zodat het kijken een extra betoverende en betrokken dimensie krijgt. Sledsens vertaalt zijn persoonlijke onderwerpen in poëtische of romantische beelden, met een open begin en einde, zodat de toeschouwer er zijn eigen interpretatie aan kan geven. Onderling legt hij subtiele links tussen zijn werken door terugkerende motieven en personages, wat bijdraagt tot de creatie van zijn eigen fictieve wereld. 

 

In samenloop met deze tentoonstelling werd ook de eerste monografie van Ben Sledsens gepubliceerd door Hannibal.

bottom of page