top of page

BENJAMIN VERDONCK

On the way to work

22 October - 28 November, 2009

Benjamin Verdonck (1972) is an actor, writer, performing artist and theatre producer working not only in the regular theatre (Nine Finger, Global Anatomy), the exposition hall (Collection in Wiels, Werk/Some Work in LLS 387) but in public space as well.
The latter comprises such projects as Bara/ke (for two weeks Verdonck is living in a hut on a seven metre high post, where he continuously addresses pedestrians passing by in the street) and hirondelle/dooi vogeltje/the great swallow (a seven day stay in a bird’s nest at thirty-two metres against a building in Brussels, repeated in Birmingham and Rotterdam as well). Between the 3rd January 2009 and the 2nd January 2010 the action cycle CALENDAR will be unfolding in Antwerp (Toneelhuis, KVS, Antwerp Open, Campo). For an entire year he will make working in public space his artistic focus. In 2010 this project will receive a stand-alone reflection in the white cube of the M HKA (CALENDAR / WHITE) and the black box of the theatre hall (CALENDAR / BLACK). See www.kalender09.be.
From the 22nd October up to and including the 28th November Benjamin Verdonck will be presenting the exhibition ON THE WAY TO WORK at the Tim Van Laere Gallery including among others scale-models, photos and constructions which resulted from actions in public space or document them. In addition he is showcasing several houses which are part of a never ending work: another city; an imaginary city originally consisting of plans that were never executed but which have by now gone on to lead a life of their own. 
Benjamin Verdonck (1972) is acteur, schrijver, beeldend kunstenaar en theatermaker en werkt zowel in de reguliere theaterzaal (Nine Finger, Global Anatomy), de tentoonstellingsruimte (Collectie in Wiels, Werk/Some Work in LLS 387) als in de publieke ruimte.
Dit laatste omvat projecten als Bara/ke (Verdonck leeft twee weken lang in een hut op een zeven meter hoge paal, vanwaaruit hij voortdurend gesprekken aanknoopt met voorbijgangers) en hirondelle/dooi vogeltje/the great swallow (een zeven dagen durend verblijf in een vogelnest op tweeëndertig meter hoogte tegen een building in Brussel, later ook nog in Birmingham en Rotterdam). Van 3 januari 2009 tot en met 2 januari 2010 ontvouwt zich de actiecyclus KALENDER in de stad Antwerpen (Toneelhuis, KVS, Antwerpen Open, Campo). Een jaar lang maakt hij het werken in de publieke ruimte tot het centrum van zijn artistieke praktijk. In 2010 krijgt dit project een autonome neerslag in de white cube van het M HKA (KALENDER / WIT) en de black box van de theaterzaal (KALENDER / ZWART). Zie www.kalender09.be.
In ON THE WAY TO WORK in Tim Van Laere Gallery van 22 oktober tot en met 28 november 2009 stelt Benjamin Verdonck onder meer maquettes, foto’s en constructies tentoon die tot stand kwamen naar aanleiding van acties in de publieke ruimte of die deze documenteren. Daarnaast toont hij enkele huizen die deel uitmaken van een nooit eindigend werk: another city, een imaginaire stad die oorspronkelijk bestond uit niet uitgevoerde plannen maar ondertussen een eigen leven ging leiden. 

bottom of page