top of page

EDWARD LIPSKI

27 October - 3 december, 2011

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce Edward Lipski's (°1966, London) third solo exhibition at the gallery, from October 27th through December 3rd, 2011. The exhibition will include 7 new sculptures and 5 new wall pieces.
 
Part tribal fetish objects, part spray painted graffiti, and part sense of baroque overload, the works of Edward Lipski are somatic adventures. Whether Lipski provides ancient spiritual references or an inter-species exchange between fruits, plants and animals, he never fails to deliver a sensual, seductive presentation. Hybridizing plants and animals in his sculptures, Lipski explores the animistic relationship and the unclear line between the animal and natural world, creating an unusual blend of organic imagery and confrontation. Lipski avoids hierarchical cultural distinctions. Instead, he creates associative chains from unexpected formal affinities he locates between objects. According to Lipski we never left the tribe. "Primitivism is immanent, within us all the time." he declares, "Primitivism is integrated in all cultures in an invisible way. Our rituals are disguised. They are the icing we use on cakes on particular occasions."
 
His current exhibition emphasizes the tension between nature and civilization. Lipski shows us a chaotic mixture of fruits coming from different locations and contexts, resulting in a monstrous wild growth. Fruit and nature become a metaphor for desire and ancient classical tradition, but at the same time come across as dangerous, frightening and poisonous. These two different kinds of sensation exist in one moment. Lipksi reflects on the powerful way nature reproduces itself constantly and how life is running out of control.
 
Lipski's recent work is characterized by a newfound visual complexity. “My work exists between the cultural and the visual level,” he explains, “I'm interested in the space between something you understand and something that is also abstract. This confusion creates a particular intensity.” His work moves between these two poles; the distance between extremes is blurred, until we find ourselves immersed in a seductive visual chaos.
 
Goedele BartholomeeusenTim Van Laere Gallery presenteert zijn derde solo-expositie met Edward Lipski (° 1966, Londen) van 27 oktober tot 03 december 2011. De tentoonstelling bestaat uit zeven nieuwe sculpturen en 5 nieuwe wall pieces.
 
Deels fetisch stamobjecten, deels graffiti en deels barokke overdaad: de werken van Edward Lipski zijn somatische avonturen. Of Lipski ons nu oude spirituele referenties biedt of een mix van fruit, planten en dieren, telkens slaagt Lipski er in een sensuele, verleidelijke presentatie af te leveren. Door planten en dieren in zijn sculpturen te hybridiseren, verkent Lipski de animistische relatie en de onduidelijke grens tussen dier en natuur en creëert hij een ongewone combinatie van organische beelden. Lipski vermijdt hiërarchische culturele verschillen. In plaats daarvan creëert hij associaties tussen onverwachte formele affiniteiten die hij lokaliseert tussen objecten. Volgens Lipski hebben we nooit de stam verlaten. "Primitivisme is altijd immanent in ons," verklaart hij, "primitivisme is geïntegreerd in alle culturen op een onzichtbare manier. Onze rituelen zijn vermomd. Zij zijn de glazuur die we gebruiken op bijzondere gelegenheden."
 
Zijn huidige tentoonstelling benadrukt de spanning tussen natuur en beschaving. Lipski toont ons een chaotische mix van fruit afkomstig uit verschillende locaties en contexten, wat resulteert in een monsterlijke wildgroei. Fruit en de natuur zijn metafoor voor verlangen en de oude klassieke traditie, maar komen tegelijkertijd over als gevaarlijk, beangstigend en giftig. Deze twee verschillende gevoelens bestaan in een moment. Lipksi reflecteert op de krachtige manier waarop de natuur zichzelf voortdurend reproduceert en hoe het leven uit de hand loopt.
 
Het recente werk van Lipski wordt gekenmerkt door een hernieuwde visuele complexiteit. "Mijn werk bestaat tussen het culturele en het visuele niveau", legt hij uit, "Ik ben geïnteresseerd in de ruimte tussen iets wat je begrijpt en iets dat abstract is. Deze verwarring leidt tot een bepaalde intensiteit." Zijn werk beweegt zich tussen deze twee polen. De afstand tussen de uitersten vervaagt, tot we ons midden in een verleidelijke visuele chaos bevinden.

Goedele Bartholomeeusen
 

bottom of page