top of page

JONATHAN MEESE

TVLG_YARD

12 May - 25 June, 2011

Tim Van Laere Gallery presents Wir, Erzkinder lernen Macht (Süsses Dorf der Verdammtin) = Die Gören, 2007 by Jonathan Meese in the Tim Van Laere Gallery_Yard.

Jonathan Meese (Born in 1970 in Tokyo, lives and works in Berlin and Hamburg) is renowned for his multi-faceted work, including wildly exuberant paintings, installations, ecstatic performances and a powerful body of sculptures in a variety of media. All of Meese's work flows from a philosophical position he has defined for this artistic pursuit, his sculpture is the way he gives permanence to his ideas. His bronze and ceramic figures essentially are surrogates for Meese and the various guises he assumes as well as for the forces of good and evil that he channels when he performs. He therefore sees himself as both the boy and the girl in his bronze in Wir, Erzkinder lernen Macht (Süsses Dorf der Verdammtin) = Die Gören, 2007. These grotesque figures also represent both Dr. No as a child and the demonic children in the 1960 science fiction film The Village of the Damned. But as Meese notes, the children in his work "are playing at being evil, but they could just as easily have assumed the guise of hero or king." and “art is permanent child’s play.” In his works, Meese frequently references the James Bond villain, Dr. No. He has watched the film Dr. No repeatedly and finds its battle of good and evil cathartic. By referencing Dr. No and other villains both real and fictional in his work, Meese aims to exorcise evil from the world.
Since Tim Van Laere Gallery often focuses on sculpture in his program, regularly a monumental sculpture by an artist will be shown in the Tim Van Laere Gallery_Yard.

Text after Bonnie Clearwater, Jonathan Meese: Sculpture, Moca North Miami Catalog, Miami, 2010.Jonathan Meese (Geboren in 1970 in Tokio, woont en werkt in Berlijn en Hamburg) is gekend om zijn veelzijdig werk, waaronder wilde, uitbundige schilderijen, installaties, extatische performances en een krachtig body van sculpturen in verschillende media. Al het werk van Meese komt voort uit een filosofisch standpunt dat hij heeft gedefinieerd voor deze artistieke beoefening en zijn sculptuur is de manier waarop hij duurzaamheid geeft aan zijn ideeën. Zijn bronzen en keramische beelden zijn surrogaat voor Meese en de verschillende gedaantes die hij aanneemt,  net als de krachten van goed en kwaad dat hij kanaliseert als hij performances voert. Hij ziet dan ook zichzelf in zowel  de jongen en het meisje in zijn brons Wir, Erzkinder lernen Macht (Süsses Dorf der Verdammtin) = Die Gören, 2007. Deze groteske figuren vertegenwoordigen ook Dr No als kind en de demonische kinderen uit de science fiction film The Village of the Damned. Maar zoals Meese opmerkt spelen  de kinderen in zijn werk slecht te zijn, maar ze konden net zo goed het mom van held of koning aannemen en " is kunst blijvend kinderspel". In zijn werken verwijst Meese vaak naar de James Bond-misdadiger Dr No. Hij heeft de film Dr No herhaaldelijk bekeken en vindt de strijd tussen goed en kwaad verhelderend. Door te verwijzen naar Dr No en andere misdadigers in zijn werk wil Meese  het kwaad verdrijven uit de wereld.
Gezien de Tim Van Laere Gallery vaak focust op sculpturen in zijn programma  zal in de Tim Van Laere Gallery_Yard regelmatig een monumentale sculptuur worden getoond.

Tekst naar Bonnie Clearwater, Jonathan Meese: Sculpture, Moca North Miami Catalog, Miami, 2010.


 

bottom of page