top of page

JONATHAN MEESE

"E.T." VS. "DR. IDEOLOGY" (JOHNNY FUZZY M. SINCLAIR)

23 March - 12 May, 2017

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce “E.T.” VS. “DR. IDEOLOGY” (JOHNNY FUZZY M. SINCLAIR), the third solo exhibition of Jonathan Meese.
 
Jonathan Meese (°1970 Tokyo, lives and and works in Berlin and Hamburg) is renowned for his multi-faceted work, including wildly exuberant paintings, installations, ecstatic performances and a powerful body of sculptures in a variety of media. Apparently effortlessly, he has developed in all genres an independent and at the same time unique vocabulary that gives his work a variety, visual energy and quality which, according to Robert Fleck, has been unheard of since Picasso. All of Meese's work share a humor tending towards the grotesque, as well as a powerful, original creative will. Both are driven and supported by a striving for a rule of art, the dictatorship of art. What is meant here is the development of a new world order where art is the legislative power, and free play the foundation of all life and creation.This utopian approach runs like a leitmotif through all his works and brings his individual parts of the oeuvre together to form the Jonathan Meese Gesamtkunstwerk. He does not aim at anarchy, but rather the rule of metabolic necessity: 'Art is total play.' From this principle, he deconstructs, ornamentalises and caricatures all forms, words, and symbols, stripping them of their original semantic meaning.
 
For this exhibition Jonathan Meese is presenting a new series of works focusing on science fiction. His works are starring Mr. Spock, ufologist Robert Dean, Darth Vader, Stanley Kubrick, UFO’s, John Boorman’s Zardoz, Edgar Wallace and extraterrestrial lifeforms. Science fiction has grown as a genre not only concerned with science, but by the 70’s also with consequences. It asked “What if?” “What if the world in which we live is not the reality?” “What if there was an alternative universe with different laws and institutions?” As Rod Serling defines: “fantasy is the impossible made probable. Science fiction is the improbable made possible.” This statement can also be made about Art. In contrary to culture, Art has no boundaries. “E.T” VS. “DR. IDEOLOGY”, Art vs. culture.  As Jonathan Meese states in his manifest: “In the exhibition “E.T.” VS. “DR. IDEOLOGY” (JOHNNY FUZZY M. SINCLAIR) there will be many paintings, a round table, sculptures, photos, manifests and maybe a video. All this material is FUTURE. All this material has no Ideology. All this material is LOVE. All this material is Dictatorship of Art. Johnny Meese builds a Space-Ship of Total Art. The Gallery-Space is the Commander’s Headquarters of Total Art. Art is Total Love. The “Round Table” is the wheel of Total Animalism. Johnny M. is the 1. Soldier of Total Art.”
 
Jonathan Meese has exhibited globally with museums and leading art galleries including solo shows at GEM, The Hague; CAC Málaga, Málaga; Museum of Contemporary Art, North Miami; De Appel Center for Contemporary Art, Amsterdam; group shows at Museu de Arte de São Paulo, São Paulo; Guggenheim Museum, New York; Martin-Gropius-Bau, Berlin; National Center for Contemporary Art, Moscow; MARTa Herford, Herford; Centre Georges Pompidou, Paris; The Saatchi Gallery, London; MoMA PS1 Contemporary Art Center, New York.Tim Van Laere Gallery presenteert “E.T.” VS. “DR. IDEOLOGY” (JOHNNY FUZZY M. SINCLAIR), de derde solotentoonstelling van Jonathan Meese.
 
Jonathan Meese (°1970 Tokyo, woont en werkt in Berlijn en Hamburg) staat bekend om zijn veelzijdig werk, dat gaat van exuberante schilderijen, installaties, extatische performances tot een krachtig oeuvre van sculpturen in diverse media. Schijnbaar moeiteloos ontwikkelde hij in alle genres een zelfstandig en uniek vocabularium dat zijn werk de verscheidenheid, visuele energie en de kwaliteit geeft, wat volgens Robert Fleck ongekend is sinds Picasso. Het werk van Meese kenmerkt zich door een gevoel van humor dat neigt naar zowel het groteske, als naar een krachtige, originele creatieve wil. Beide worden gedreven en ondersteund door het streven naar de dictatuur van de kunst. Wat hier bedoeld wordt, is de ontwikkeling van een nieuwe wereldorde waar kunst de wetgevende macht is en vrij spel de basis van al het leven en creatie. Deze utopische benadering loopt als een rode draad doorheen al zijn werk en brengt de afzonderlijke delen van zijn oeuvre bij elkaar tot een Gesamtkunstwerk. Hij streeft niet naar anarchie, maar eerder naar de regel van metabolische noodzakelijkheid: 'Art is total play'. Vanuit dit principe deconstrueert, versiert en karikaturiseert hij alle vormen, woorden en symbolen en ontdoet hij ze van hun oorspronkelijke semantische betekenis.
 
In zijn nieuwe solotentoonstelling presenteert Jonathan Meese een nieuwe reeks werken, waarbij de focus ligt op science fiction. In zijn werken zien we Mr. Spock, ufoloog Robert Dean, Darth Vader, Stanley Kubrick, UFO’s, John Boorman’s Zardoz, Edgar Wallace en buitenaardse levensvormen. Science fiction ontwikkelde zich als een genre dat zich niet alleen bekommerde om de wetenschap, maar vanaf de jaren 70 ook met de gevolgen daarvan door vragen te stellen zoals “Wat als?”. Wat als de wereld waarin we leven niet de realiteit is? Wat als er een alternatief universum bestaat met zijn eigen wetten en instituten? Rod Serling definieert science fiction als volgt: “ fantasy maakt het onmogelijke waarschijnlijk. Science fiction maakt het onwaarschijnlijke mogelijk.” Dit statement kan ook gemaakt worden over kunst. In tegenstelling tot cultuur kent kunst geen grenzen. “E.T.” VS. “DR. IDEOLOGY”, kunst vs. cultuur. Zoals Jonathan Meese verklaart in zijn manifest: “In de tentoonstelling “E.T.” VS. “DR. IDEOLOGIE” (JOHNNY FUZZY M. SINCLAIR) zullen er veel schilderijen, een ronde tafel, sculpturen, foto’s, manifesten en misschien zelfs een video zijn. Al dit materiaal is TOEKOMST. Al dit materiaal heeft geen ideologie. Al dit materiaal is LIEFDE. Al dit materiaal is de dictatuur van de kunst. Johnny Meese bouwt een ruimteschip van Totale Kunst. De galerie ruimte is het hoofdkwartier van de commandant van Totale Kunst. Kunst is Totale Liefde. De “Ronde Tafel” is het wiel van Totale Animalisme. Johnny M. is de eerste soldaat van Totale Kunst.”
 
Jonathan Meese heeft wereldwijd geëxposeerd in musea en toonaangevende galeries waaronder solotentoonstellingen bij GEM, Den Haag; CAC Málaga, Málaga; Museum of Contemporary Art, North Miami; De Appel Centrum voor Hedendaagse Kunst, Amsterdam; groepstentoonstellingen in Museu de Arte de São Paulo, São Paulo; Guggenheim Museum, New York; Martin-Gropius-Bau, Berlijn; National Center for Contemporary Art, Moskou; MARTa Herford, Herford; Centre Georges Pompidou, Parijs; The Saatchi Gallery, Londen; PS 1 Contemporary Art Center, New York. 

bottom of page