top of page
JM_Poster.jpg

JONATHAN MEESE

TVLG_Chamber

ERZCERAMICS DE LARGE (ABER BITTE MIT SAHNE)

4 February - 6 March, 2021

Jonathan Meese (°1970 Tokyo, lives and and works in Berlin and Hamburg) is renowned for his multi-faceted work, including wildly exuberant paintings, installations, ecstatic performances and a powerful body of sculptures in a variety of media. Apparently effortlessly, he has developed in all genres an independent and at the same time unique vocabulary that gives his work a variety, visual energy and quality which, according to Robert Fleck, has been unheard of since Picasso. All of Meese's work share a humor tending towards the grotesque, as well as a powerful, original creative will. Both are driven and supported by a striving for a rule of art, the Dictatorship of Art. What is meant here is the development of a new world order where art is the legislative power, and free play the foundation of all life and creation.This utopian approach runs like a leitmotif through all his works and brings his individual parts of the oeuvre together to form the Jonathan Meese Gesamtkunstwerk. He does not aim at anarchy, but rather the rule of metabolic necessity: 'Art is total play.' From this principle, he deconstructs, ornamentalises and caricatures all forms, words, and symbols, stripping them of their original semantic meaning.

 

In this exhibition ERZCERAMICS DE LARGE (ABER BITTE MIT SAHNE) Meese shows a new series of ceramic masks. Although all of Meese’s work flows from a philosophical position he has defined for his artistic pursuit, sculpture is the way he gives permanence to his ideas. His bronze and ceramic figures are essentially surrogates for Meese and the various guises he assumes as well as for the forces of good and evil that he channels when he performs. These ceramic masks combine elements of painting with sculpture and are made with gestures that suggests the artist’s sense of play as an essential part of the work. They stem from a personal mythology that combines forces of good and evil drawn from ancient times, history, and contemporary popular culture. He often refers to various villains from science-fiction and pop culture, such as from the films Zardoz, James Bond and A Clockwork Orange. With these references, Meese strives to exorcise evil from the world. 

 

Jonathan Meese has exhibited globally with museums and leading art galleries including solo shows at Pinakothek der Moderne, München; Kunsthistorisches Museum Wien, Hall Art Foundation, Holle; Vienna; Museum der Moderne, Salzburg; GEM, The Hague; CAC Málaga, Málaga; Museum of Contemporary Art, North Miami; De Appel Center for Contemporary Art, Amsterdam; group shows at Holstebro Kunstmuseum, Holstebro; Museu de Arte de São Paulo, São Paulo; Guggenheim Museum, New York; Martin-Gropius-Bau, Berlin; National Center for Contemporary Art, Moscow; MARTa Herford, Herford; Centre Georges Pompidou, Paris; MoMA PS1 Contemporary Art Center, New York.

Jonathan Meese (°1970 Tokyo, woont en werkt in Berlijn en Hamburg) staat bekend om zijn veelzijdig werk, dat gaat van exuberante schilderijen, installaties, extatische performances tot een krachtig oeuvre van sculpturen in diverse media. Schijnbaar moeiteloos ontwikkelde hij in alle genres een zelfstandig en uniek vocabularium dat zijn werk de verscheidenheid, visuele energie en de kwaliteit geeft, wat volgens Robert Fleck ongekend is sinds Picasso. Het werk van Meese kenmerkt zich door een gevoel van humor dat neigt naar zowel het groteske, als naar een krachtige, originele creatieve wil. Beide worden gedreven en ondersteund door het streven naar de Dictatuur van de Kunst. Wat hier bedoeld wordt, is de ontwikkeling van een nieuwe wereldorde waar kunst de wetgevende macht is en vrij spel de basis van al het leven en creatie. Deze utopische benadering loopt als een rode draad doorheen al zijn werk en brengt de afzonderlijke delen van zijn oeuvre bij elkaar tot een Gesamtkunstwerk. Hij streeft niet naar anarchie, maar eerder naar de regel van metabolische noodzakelijkheid: 'Art is total play'. Vanuit dit principe deconstrueert, versiert en karikaturiseert hij alle vormen, woorden en symbolen en ontdoet hij ze van hun oorspronkelijke semantische betekenis.

 

In deze tentoonstelling ERZCERAMICS DE LARGE (ABER BITTE MIT SAHNE) toont Meese een nieuwe serie keramieken maskers. Hoewel al het werk van Meese voortkomt uit een filosofische positie die hij heeft gedefinieerd voor zijn artistieke streven, is beeldhouwkunst de manier waarop hij zijn ideeën bestendigt. Zijn bronzen en keramische figuren zijn in wezen surrogaten voor Meese en de verschillende gedaanten die hij aanneemt, evenals voor de krachten van goed en kwaad die hij kanaliseert wanneer hij optreedt.  Deze keramische maskers combineren elementen van schilderkunst met beeldhouwkunst en zijn gemaakt met gebaren die de kunstenaar zijn gevoel voor het spel suggereren als een essentieel onderdeel van het werk. Ze komen voort uit een persoonlijke mythologie die krachten van goed en kwaad combineert uit de oudheid, geschiedenis en hedendaagse populaire cultuur. Zo verwijst hij vaak naar verschillende schurken uit science-fiction en popcultuur, zoals onder andere uit de films Zardoz, James Bond en A Clockwork Orange. Met deze referenties streeft Meese ernaar om het kwaad uit de wereld te bezweren.

 

Jonathan Meese heeft wereldwijd geëxposeerd in musea en toonaangevende galeries waaronder solotentoonstellingen bij Pinakothek der Moderne, München; Kunsthistorisches Museum Wien, Wenen; Hall Art Foundation, Holle; Museum der Moderne, Salzburg; GEM, Den Haag; CAC Málaga, Málaga; Museum of Contemporary Art, North Miami; De Appel Centrum voor Hedendaagse Kunst, Amsterdam; groepstentoonstellingen in Holstebro Kunstmuseum, Holstebro; Museu de Arte de São Paulo, São Paulo; Guggenheim Museum, New York; Martin-Gropius-Bau, Berlijn; National Center for Contemporary Art, Moskou; MARTa Herford, Herford; Centre Georges Pompidou, Parijs; The Saatchi Gallery, Londen; PS 1 Contemporary Art Center, New York.

bottom of page