top of page
TVLPOSTERA0NEW.jpg

KUNST KUNST KUNST

Adrian Ghenie

Jonathan Meese 

Rinus Van de Velde

20 April - 19 May, 2019

Tim Van Laere Gallery is pleased to present KUNST KUNST KUNST, a group exhibition with Adrian Ghenie, Jonathan Meese and Rinus Van de Velde.

 

This exhibition inaugurates the new space of the gallery, which was designed by architects OFFICE Kersten Geers David Van Severen. OFFICE is known for its quirky architecture, in which realizations and theoretical projects stand side by side. Their assignment was simple: to create a building in function of art. As a series of rooms, the building 'shows' its structure, its silhouette. This is immediately noticeable both on the outside and inside: in the middle of Nieuw Zuid there is a building that gives space to contemporary art. A storage space, offices, a white cube, a chapel and a patio follow each other, as pure building types where art is experienced in different ways. The building makes a statement for both its immediate surroundings and inside; art is central and is immediately visible and accessible to everyone in the city.

 

At first sight Adrian Ghenie's (°1977, Baia-Mare; lives and works in Cluj and Berlin) paintings deal with subjects that carry a historical set of references, but collective memory is constantly challenged by enigmatic prophetic actions, occulted and personal folds in the temporal linearity. Ghenie's works have become increasingly complex and multilayered, generating an open-ended set of internal and external meanings. Infused with ambiguity, the works operate in the areas between figuration and abstraction, history and imagination, past and present.

 

Jonathan Meese (°1970, Tokyo; lives and works in Berlin and Hamburg) is renowned for his multi-faceted work, including wildly exuberant paintings and installations, ecstatic performances, and a powerful body of sculptures. All of Meese's work is driven and supported by a striving for a rule of art, the dictatorship of art. Apparently effortlessly, he has developed in all genres an independent and at the same time unique vocabulary that gives his work a variety, visual energy and quality which, according to Robert Fleck, has been unheard of since Picasso. Meese describes the new space of Tim Van Laere Gallery as the MOBY DICK BUNKER of ART. For KUNST KUNST KUNST, Meese presents a series of new works on the theme of Herman Melville's Moby Dick alongside large-scale bronze sculptures.

 

Rinus Van de Velde (° 1983, Leuven, lives and works in Antwerp) is mainly known for his large-scale charcoal drawings. Although these drawings still play a prominent role in his work, Van de Velde is increasingly evolving towards a 'total artist', creating a tension between fiction and reality through the use of different media such as drawings, sculptures, installations and film. With his drawings, Van de Velde invites the spectator to step into his carefully constructed universe. While he casts himself as a succession of fictional characters and constantly reinvents himself as a different kind of artist, Van de Velde lives in different personas, genres and art forms. In KUNST KUNST KUNST, Van de Velde presents a new series of drawings in color, new sculptures in ceramics, prop sculptures and large-scale charcoal drawings.

Tim Van Laere Gallery presenteert KUNST KUNST KUNST, een groepstentoonstelling met Adrian Ghenie, Jonathan Meese en Rinus Van de Velde. 

 

Deze tentoonstelling huldigt de nieuwe ruimte in van de galerie, die werd ontworpen door het architectenbureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen. OFFICE staat bekend om zijn eigenzinnige architectuur, waarin realisaties en theoretische projecten naast elkaar staan. Hun opdracht was eenvoudig : een gebouw creëren in functie van de kunst. Als een aaneenschakeling van kamers ‘toont’ het gebouw zijn opbouw, zijn silhouet. Zowel aan de buitenkant als binnenin is dit direct voelbaar: ten midden van Nieuw Zuid komt een gebouw dat ruimte geeft aan hedendaagse kunst. Een stockage ruimte, kantoren, een white cube, een kapel en een patio volgen elkaar op, als pure gebouwtypes waar kunst op verschillende manieren wordt ervaren. Het gebouw maakt zowel voor zijn directe omgeving als binnenin een statement; kunst staat centraal en is direct zichtbaar en toegankelijk voor iedereen in de stad.

 

Op het eerste gezicht behandelen de schilderijen van Adrian Ghenie (°1977, Baia-Mare; woont en werkt in Cluj en Berlijn) onderwerpen die refereren naar de geschiedenis, maar het collectieve geheugen wordt voortdurend uitgedaagd door raadselachtige profetische handelingen, en verduisterde, persoonlijke plooien in de temporale lineariteit. Ghenie’s werken worden steeds complexer en gelaagder en genereren een oneindige set van interne en externe betekenissen. Doordrenkt met ambiguïteit, bevinden de werken zich tussen figuratie en abstractie, geschiedenis en verbeelding, heden en verleden.

 

Jonathan Meese (°1970, Tokyo; woont en werkt in Berlijn en Hamburg) staat bekend om zijn veelzijdig werk, dat gaat van exuberante schilderijen, installaties, extatische performances tot een krachtig oeuvre van sculpturen in diverse media. Al het werk van Meese wordt gedreven en ondersteund door een streven naar de dictatuur van de kunst. Schijnbaar moeiteloos ontwikkelde hij in alle genres een zelfstandig en uniek vocabularium dat zijn werk de verscheidenheid, visuele energie en de kwaliteit geeft, dat, volgens Robert Fleck, ongezien is sinds Picasso. Meese omschrijft de nieuwe ruimte van Tim Van Laere Gallery als de MOBY DICK BUNKER of ART. Voor KUNST KUNST KUNST presenteert Meese een reeks nieuwe werken rond het thema van Herman Melville’s Moby Dick en grote bronzen sculpturen.

 

Rinus Van de Velde (° 1983, Leuven, woont en werkt in Antwerpen) staat voornamelijk bekend om zijn grootschalige houtskooltekeningen. Hoewel deze tekeningen nog steeds een prominente rol spelen in zijn werk, evolueert Van de Velde steeds meer naar een 'totaalkunstenaar', waarbij hij een spanning creëert tussen fictie en realiteit door het gebruik van verschillende media zoals tekeningen, sculpturen, installaties en film. Met zijn tekeningen nodigt Van de Velde de toeschouwer uit om in zijn zorgvuldig opgebouwde universum te stappen. Terwijl hij zichzelf cast als een opeenvolging van fictieve personages en zichzelf voortdurend uitvindt als een ander soort artiest, leeft Van de Velde zich in in verschillende persona's, genres en kunstvormen. In KUNST KUNST KUNST presenteert Van de Velde in primeur een nieuwe reeks tekeningen in kleur en nieuwe sculpturen in ceramiek. 

bottom of page