top of page
AE-P0077.jpg

ARMEN ELOYAN

Natur und Kultur

6 December, 2018 - 19 January, 2019

Tim Van Laere Gallery is pleased to present Natur und Kultur, the third solo exhibition of Armen Eloyan. According to Eloyan a good painting is like a good joke, the pieces have to come together. With his characteristic dark humor, colourful paint and thick black contours, Eloyan reveals a dystopian world where things are thrown out of balance, confronting the viewer with existential questions.

Combining influences from street art and animated cartoons with references to great pioneers in painting such as Willem De Kooning and Philip Guston, Armen Eloyan (°1966, Yerevan - lives and works in Zurich and Antwerp) depicts a world where familiar figures, associated with our childhood, are stripped from every ounce of innocence. The painted figures seem to be in the midst of an existential meltdown as Eloyan paints them looking deranged, melancholic and alcoholic. The antropomorf figures tell grotesque narratives in which sex and violence prevail, referencing to the perverse and animalistic side of man.

For Natur und Kultur Eloyan brings together a series of new paintings and drawings in which he continues to build on the theme of the stump. Just like in the story of Carlo Collodi's Pinocchio, the animated wooden figures of Eloyan show a great lack of ethics, placing them in scenes that feel like a delirious fever dream. They are as cute as they are scary, a combination that gives them a peculiar charm and makes them appear adult and damaged.

His work is exhibited internationally with solo exhibitions at Frac des Pays de la Loire, Carquefou; Kunstparterre, Munich; Passerelle Centra d'Art Contemporain, Brest; Art Halle Sankt Gallen, St Gallen; Center Culturel Suisse, Paris; and Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, London. His work is part of public collections such as M HKA, Antwerp; Frac des Pays de la Loire, Carquefou; collection AMC, Amsterdam; among others.

Tim Van Laere Gallery presenteert Natur und Kultur, de derde solotentoonstelling van Armen Eloyan. Volgens Eloyan is een goed schilderij zoals een goede grap, de stukjes moeten in elkaar passen. Met zijn kenmerkende duistere humor, kleurrijke verf en dikke zwarte contouren, onthult Eloyan een dystopische wereld waarin de dingen uit balans zijn gegooid en de toeschouwer geconfronteerd wordt met existentiële vragen.

Armen Eloyan (°1966, Jerevan - leeft en werkt in Zürich en Antwerpen) combineert invloeden vanuit street art en geanimeerde cartoons met verwijzingen naar grote pioniers in de schilderkunst zoals Willem De Kooning en Philip Guston. Hij toont een wereld waarin vertrouwde figuren, die we vaak associeren aan onze eigen jeugd, elk greintje onschuld hebben verloren. Zijn geschilderde figuren zien er gestoord, melancholisch en alcoholisch uit, alsof ze zich bevinden temidden van een existentiële meltdown. De antropomorfe figuren vertellen groteske verhalen waarin seks en geweld de overhand hebben, waarmee Eloyan verwijst naar de perverse en dierlijke kant van de mens.

Voor Natur und Kultur brengt Eloyan een reeks nieuwe schilderijen en tekeningen samen waarin hij blijft voortbouwen op de thematiek van de stronk. Net als in Carlo Collodi’s verhaal van Pinocchio vertonen de geanimeerde houten figuren van Eloyan een groot gebrek aan ethiek. De scenes waarin ze zich bevinden, voelen aan als een ijlende koortsdroom. Ze zijn even schattig als eng, een combinatie die hen een bijzondere charme geeft en ze een volwassen en beschadigde connotatie geven.

Zijn werk wordt internationaal tentoongesteld met solotentoonstellingen in Frac des Pays de la Loire, Carquefou; Kunstparterre, München; Passerelle Centra d'Art Contemporain, Brest; Kunst Halle Sankt Gallen, St Gallen; Centre Culturel Suisse, Parijs; en Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, Londen. Zijn werk maakt deel uit van openbare collecties zoals ondermeer het M HKA, Antwerpen; Frac des Pays de la Loire, Carquefou; collectie AMC, Amsterdam.

bottom of page