top of page

FRIEDRICH KUNATH

Where is the Madness that You Promised Me

17 May - 23 June, 2018

Tim Van Laere Gallery is pleased to present its first solo exhibition of Friedrich Kunath, titled Where is the Madness that You Promised Me.   

 

Friedrich Kunath’s work is permeated with ambiguity. His personal journey from East to West Berlin, towards his new-found home in Los Angeles presented Kunath with a wide variety of source material ranging from the canon of art history and German philosophy to the idiom of kitsch and the make-believe world of Hollywood and LA. Many of which are impacted by two poles—the culture of wisdom and popular culture—to the point of obsession and even, at times, systematization. Dealing with the universal themes of human existence, such as love, loss, optimism, vulnerability and melancholy, he serves a variety of media, ranging from painting, sculpture, drawing, video and photography, to expansive installations, all provided with a tragicomic pathos and dreams of possibilities. In almost every work, the realization is tangible that the world is a spectacle of unfulfilled dreams, in which the rawness of life is fled through the parallel universe of popular culture.  

 

His new paintings are an integration of his own unconsciousness and the overlapping awareness of himself and the world. They begin with a complete reset of intent, open to automatism and collections of banal everyday looping thoughts, what Friedrich Kunath refers to as “pictorial Tourette’s”. He presents a variety of drawing styles which are layered onto colorful watercolor washes or thick layers of colorful paint, often accompanied by handwritten texts, cartoons and reoccurring motifs. His images move freely between abstraction and representation, consist of washed-out colors that are overlaid with various visual references, from satirical comics, doodles, to text passages with nuanced puns and thus strike a balance between irony and despair. In Kunath’s painterly universe we can find the saint Hieronymous wearing Allstars, a choir of bananas serenading to a landscape which reminds us of German romanticism and a variety of sunsets and rainbows. Irony and melancholy melt together in a cheerful vocabulary, with a new glorious sunset on the horizon.  

 

Friedrich Kunath makes use of the grotesque and exaggerations in his works without clinging to superficial humor. The images and scenes portrayed as sculptures, paintings, or detailed drawings and caricatures are not harmless jokes, but rather ambiguous metaphors for the present. He encounters the question regarding self-positioning in the framework of various cultural influences with knowing irony. His pieces undercut ingrained pictorial traditions and conventions and link seemingly incompatible approaches such as humor and melancholy, narration and abstraction or fiction and reality.  

 

Friedrich Kunath was born in Chemnitz, Germany (1974) and lives and works in Los Angeles. His work has been exhibited widely and is featured in prominent public and private collections such as the Frans Hals Museum, Haarlem, Netherlands; Hammer Museum, Los Angeles; Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, San Diego, CA; Museum of Modern Art, New York; and the Walker Art Center, Minneapolis, MN. 

Tim Van Laere Gallery presenteert Where is the Madness that You Promised Me, de eerste solotentoonstelling van Friedrich Kunath.

 

Friedrich Kunath's werk is doordrongen van ambiguïteit. Zijn werk is beïnvloedt door de cultuur van de wijsheid en de populaire cultuur, tot het punt van obsessie en soms zelfs systematisering. Zijn persoonlijke reis van Oost- naar West-Berlijn, naar zijn nieuwe thuis in Los Angeles, presenteerde Kunath met een breed scala aan bronnenmateriaal, variërend van de canon van de kunstgeschiedenis en de Duitse filosofie tot het idioom van de kitsch en de make-believe wereld van Hollywood en Los Angeles. Kunath’s werk gaat over de universele thema's van het menselijk bestaan, zoals liefde, verlies, optimisme, kwetsbaarheid en melancholie. Zijn oeuvre omvat verschillende media, van schilderen, beeldhouwen, tekenen, video en fotografie tot uitgebreide installaties, allemaal voorzien van een tragikomisch pathos en dromen over mogelijkheden. In bijna elk werk is het besef voelbaar dat de wereld een schouwspel is van onvervulde dromen, waarin de rauwheid van het leven wordt ontvlucht via het parallelle universum van de populaire cultuur.

 

Zijn nieuwe schilderijen zijn een integratie van zijn eigen onderbewustzijn en het overlappende bewustzijn van zichzelf en de wereld. Ze beginnen met een volledige herinstelling van de intentie, openen zich op naar automatisme en verzamelingen van banale dagelijkse wederkerende gedachten, wat Friedrich Kunath "picturale Tourette’s" noemt. Hij presenteert een variatie aan tekenstijlen die hij laag op laag aanbrengt op kleurrijke aquarel wassingen of op dikke lagen van kleurrijke olieverf, vaak vergezeld van handgeschreven teksten, cartoons en terugkerende motieven. Zijn beelden bewegen zich vrij tussen abstractie en representatie, bestaande uit uitgewassen kleuren doordrongen van visuele referenties gaande van satirische strips, doodles en tekstpassages met genuanceerde woordspelingen, waarmee een balans wordt nagestreefd tussen ironie en wanhoop. Het schilderkunstige universum van Friedrich Kunath omvat de heilige Hieronymus met Allstars, een koor van bananen die een serenade brengen aan een landschap dat ons doet denken aan de Duitse romantiek en een reeks zonsondergangen en regenbogen. Ironie en melancholie smelten samen in een vrolijke vocabularium, met een nieuwe glorieuze zonsondergang aan de horizon.

 

Zonder zich vast te houden aan oppervlakkige humor, maakt Kunath gebruik van het groteske en uitvergrotingen in zijn werken. Zijn sculpturen, schilderijen of gedetailleerde tekeningen en karikaturen zijn geen onschuldige grappen, maar eerder ambigue metaforen voor het heden. Hij onderzoekt de vraag naar zelfpositionering binnen het kader van verschillende culturele invloeden met de nodige ironie. Zijn werken ondergraven ingesleten beeldtradities en conventies en verbinden het schijnbare onverenigbare zoals humor en melancholie, narratie en abstractie of fictie en realiteit.

 

Friedrich Kunath werd geboren in Chemnitz, Duitsland (1974) en woont en werkt in Los Angeles. Zijn werk werd globaal geëxposeerd en maakt deel uit van vooraanstaande publieke en private collecties zoals het Frans Hals Museum, Haarlem; Hammer Museum, Los Angeles; Hessel Museum of Art, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museum of Contemporary Art, San Diego, CA; Museum of Modern Art, New York; en het Walker Art Center, Minneapolis.

bottom of page