top of page

PETER ROGIERS

TVLG_Yard

26 October - 2 December, 2017

TVLG_Yard presents Wilson, a new sculpture by Belgian artist

Peter Rogiers (°1967).

 

The title of the sculpture is a reference to the movie Cast Away in which Tom Hanks develops a close relationship with a painted volleyball from sports equipment manufacturer Wilson. With this reference, Rogiers links his work to anthropomorphism, a phenomenon that attributes human characteristics or behaviour to animals or inanimate objects for companionship or to fill a certain void. Instead of providing the image with a literal interpretation, the title acts as an alibi for the abstract shapes that seem to undergo a visual transformation from each viewpoint. 

 

The use of different materials brings a certain balance to the sculpture: the classical bronze, often associated with romantic connotations, is contrasted with the artificial qualities of the aluminum that appears to make an abstract, undulating motion around the bronze figure. Rogiers also brings the bronze and aluminium object in dialogue with the industrial aspect of the plint in stainless steel. These big contrasts create a certain tension, challenging the viewer to interact with the movement of the sculpture.

 

The work of Peter Rogiers is characterized by numerous contradictions, hovering between abstraction and figuration with an overwhelming spatial impact. With his distinctive sense of humor, a large portion of irony and exceptional artisan qualities, Rogiers challenges the conventions of traditional art history by taking them out of their typical context and introducing them in a new imagery. The psychology of the form is at the heart of his practice.

 

The works of Peter Rogiers are included in various public collections such as S.M.A.K. (Museum of Contemporary Art, Ghent), Middelheimmuseum (Antwerp), M HKA (Museum of Contemporary Art Antwerp), Mu.ZEE (Kunstmuseum aan Zee, Oostende), Fondation Louis Vuitton (Paris) and LACMA (Los Angeles County Museum of Art). He exhibited in several leading museums and art galleries, including solo shows in Berlin, Paris, Brussels, Antwerp, New York and Los Angeles.

 


 

TVLG_Yard presenteert een nieuwe sculptuur van Peter Rogiers (°1967), getiteld Wilson.

 

De titel van het beeld is een verwijzing naar de film Cast Away waarin Tom Hanks een nauwe band ontwikkelt met een beschilderde volleybal, genaamd Wilson. Hiermee verwijst Rogiers naar het antropomorfisme, een verschijnsel waarbij men menselijke eigenschappen toeschrijft aan dieren of levenloze objecten voor gezelschap of om een bepaalde leegte op te vullen. In plaats van een letterlijke interpretatie van het beeld te bieden, fungeert de titel eerder als een alibi voor de abstracte vormen, die met elk gezichtspunt een visuele transformatie lijken te ondergaan. De verschillende materialen brengen het beeld in balans; het klassieke brons, dat vaak geassocieerd wordt met romantische connotaties, wordt in contrast geplaatst met de artificiële kwaliteiten van het aluminium dat een abstracte, golvende beweging lijkt te maken rond de figuur in brons. De totale vorm in brons en aluminium brengt Rogiers ook in dialoog met het industriële aspect van de sokkel in roestvrij staal. De grote contrasten zorgen voor een bepaalde spanning in het beeld die de toeschouwer uitdaagt om het beeld in beweging te volgen. 

 

Het werk van Peter Rogiers kenmerkt zich door tal van tegenstrijdigheden. Met zijn kenmerkend gevoel voor humor, een grote dosis (zelf)ironie en uitzonderlijke artisanale kwaliteiten daagt Rogiers de conventies van de traditionele kunstgeschiedenis uit, door ze uit hun typerende contexten te halen en te introduceren binnen een nieuwe beeldtaal waarbij de psychologie van de vorm steeds centraal staat. 

 

De werken van Rogiers zijn opgenomen in verschillende openbare collecties zoals Mu.ZEE (Kunstmuseum aan Zee, Oostende), S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent), het Middelheimmuseum (Antwerpen), M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), Fondation Louis Vuitton (Parijs) en LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Hij exposeerde in diverse toonaangevende musea en kunstgalerieën, met onder meer soloshows in Berlijn, Parijs, Brussel, Antwerpen, New York en Los Angeles.

TVLG_Yard presents Wilson, a new sculpture by Belgian artist Peter Rogiers (°1967).

 

The title of the sculpture is a reference to the movie Cast Away in which Tom Hanks develops a close relationship with a painted volleyball from sports equipment manufacturer Wilson. With this reference, Rogiers links his work to anthropomorphism, a phenomenon that attributes human characteristics or behaviour to animals or inanimate objects for companionship or to fill a certain void. Instead of providing the image with a literal interpretation, the title acts as an alibi for the abstract shapes that seem to undergo a visual transformation from each viewpoint. 

 

The use of different materials brings a certain balance to the sculpture: the classical bronze, often associated with romantic connotations, is contrasted with the artificial qualities of the aluminum that appears to make an abstract, undulating motion around the bronze figure. Rogiers also brings the bronze and aluminium object in dialogue with the industrial aspect of the plint in stainless steel. These big contrasts create a certain tension, challenging the viewer to interact with the movement of the sculpture.

 

The work of Peter Rogiers is characterized by numerous contradictions, hovering between abstraction and figuration with an overwhelming spatial impact. With his distinctive sense of humor, a large portion of irony and exceptional artisan qualities, Rogiers challenges the conventions of traditional art history by taking them out of their typical context and introducing them in a new imagery. The psychology of the form is at the heart of his practice.

 

The works of Peter Rogiers are included in various public collections such as S.M.A.K. (Museum of Contemporary Art, Ghent), Middelheimmuseum (Antwerp), M HKA (Museum of Contemporary Art Antwerp), Mu.ZEE (Kunstmuseum aan Zee, Oostende), Fondation Louis Vuitton (Paris) and LACMA (Los Angeles County Museum of Art). He exhibited in several leading museums and art galleries, including solo shows in Berlin, Paris, Brussels, Antwerp, New York and Los Angeles. 

TVLG_Yard presenteert een nieuwe sculptuur van Peter Rogiers (°1967), getiteld Wilson.

 

De titel van het beeld is een verwijzing naar de film Cast Away waarin Tom Hanks een nauwe band ontwikkelt met een beschilderde volleybal, genaamd Wilson. Hiermee verwijst Rogiers naar het antropomorfisme, een verschijnsel waarbij men menselijke eigenschappen toeschrijft aan dieren of levenloze objecten voor gezelschap of om een bepaalde leegte op te vullen. In plaats van een letterlijke interpretatie van het beeld te bieden, fungeert de titel eerder als een alibi voor de abstracte vormen, die met elk gezichtspunt een visuele transformatie lijken te ondergaan. De verschillende materialen brengen het beeld in balans; het klassieke brons, dat vaak geassocieerd wordt met romantische connotaties, wordt in contrast geplaatst met de artificiële kwaliteiten van het aluminium dat een abstracte, golvende beweging lijkt te maken rond de figuur in brons. De totale vorm in brons en aluminium brengt Rogiers ook in dialoog met het industriële aspect van de sokkel in roestvrij staal. De grote contrasten zorgen voor een bepaalde spanning in het beeld die de toeschouwer uitdaagt om het beeld in beweging te volgen. 

 

Het werk van Peter Rogiers kenmerkt zich door tal van tegenstrijdigheden. Met zijn kenmerkend gevoel voor humor, een grote dosis (zelf)ironie en uitzonderlijke artisanale kwaliteiten daagt Rogiers de conventies van de traditionele kunstgeschiedenis uit, door ze uit hun typerende contexten te halen en te introduceren binnen een nieuwe beeldtaal waarbij de psychologie van de vorm steeds centraal staat. 

 

De werken van Rogiers zijn opgenomen in verschillende openbare collecties zoals Mu.ZEE (Kunstmuseum aan Zee, Oostende), S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent), het Middelheimmuseum (Antwerpen), M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen), Fondation Louis Vuitton (Parijs) en LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Hij exposeerde in diverse toonaangevende musea en kunstgalerieën, met onder meer soloshows in Berlijn, Parijs, Brussel, Antwerpen, New York en Los Angeles.

bottom of page