top of page
BS_invi_show_2018.jpg

RYAN MOSLEY

Under Moon

25 October - 01 December, 2018

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce the second solo exhibition of Ryan Mosley, titled Under Moon.

 

Blurring the lines between the figurative, the anthropomorphic and even the abstract, Ryan Mosley (°1980 Chesterfield, lives and works in Sheffield) has created a parallel universe making everyday life fantastical. For this exhibition Ryan Mosley presents a new series of paintings, inspired by the looming presence of the moon. His characters of actors and actresses, flaneurs, dandies, drag acts and dog walkers, inhabit a modernist world where they stage a conversation formed from every conceivable tentative, corner of fact and fiction. Each character shares the same ambiguity and tragedy as the moon they are under. This ambiguity runs through all aspects of Mosley’s paintings, from his choice of colours, motifs and patterns to the changing meaning of his characters and narratives. 

 

Resembling our human need of stories, Mosley references to stories which in large are based on fiction: Greek myth, fables, ancient narratives and folklore. Through his spontaneous approach of painting, the characters and narratives appear organically, starting with a cross fertilising of ideas. By adding and taking away paint it propels the characters and narratives towards new destinations far removed from the initial idea.

“Under Moonstarted with a male protagonist being center stage on a regional theatre, reciting his lines of a play. Because I felt the stage wasn’t quite working, I decided to erase the floorboards and repaint them. I ended up with the nucleus of what to me looked like the concave hull of a canoe. This immediately started to read as the ferry man in the midst of his chores, Charon earning his obol whilst ferrying the recently departed across the river Styx.” explains Mosley. “After the painting existed long enough in the studio, I became fond of the character and found myself refamiliarising with Greek Myth. When I read more about the character of Charon, I discovered the ferryman shared his name with the moon of Pluto. This to me was a sign that the moon as a motif and its presence in everyday life reinforced the direction of this series of works.”

 

With his unusual motifs Mosley emphasises the absurdity of everyday life. Presenting an almost grotesque form of realism, Mosley deconstructs the shapes and forms of his subjects, merging them with their background and suggesting their volume through the juxtaposition of pure, unsaturated colours. With a background that seems to reference a painting by Mondriaan, The Gardendepicts two characters who are separated by a brick wall. The shape of the male character seems to merge with the pattern of the wall. The same wall motif reappears in works like An Uunexpected Quarter, Natures Nurtureand Turns to Stoneas a visual anchor relating to the humdrum of everyday construction and division of boundaries.

 

Ryan Mosley’s works were internationally exhibited in exhibitions including Aston Hall Museum, Birmingham; Kunsthaus Baselland, Basel; Saatchi Gallery at The Hermitage, Saint Petersburg; Museum Sheffield, Sheffield; Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen; Museum of Modern Art, Baku; Modem Museum, Hungary. His works are part of public collections such as Milwaukee Art Museum, Arts Council Collection, Falckenberg Collection, Saatchi Collection and Museum of Art, Rhode Island School of Design. 

Tim Van Laere Gallery presenteert de tweede solotentoonstelling van Ryan Mosley, getiteld Under Moon.

 

Door de grenzen tussen het figuratieve, het antropomorfe en zelfs het abstracte te vervagen, heeft Ryan Mosley (° 1980 Chesterfield, woont en werkt in Sheffield) een parallel universum gecreëerd waarin hij het dagelijkse leven transformeert naar iets fantastisch. In deze tentoonstelling presenteert Mosley een nieuwe serie werken, geïnspireerd door de sluimerende aanwezigheid van de maan. Zijn personages van acteurs en actrices, flaneurs, dandy's, drag-acts en hondenuitlaters bewonen een modernistische wereld waarin ze een dialoog naspelen gevormd vanuit alle denkbare mogelijkheden, feiten en fictie. Elk personage deelt dezelfde ambiguïteit en tragedie als de maan waar ze onder zitten. Deze ambiguïteit is merkbaar in alle aspecten van Mosley's schilderijen; van zijn keuze van kleuren, motieven en patronen tot de veranderende betekenis van zijn personages en verhalen.

 

Ingaand op onze menselijke behoefte aan verhalen, verwijst Mosley naar verhalen die in het algemeen gebaseerd zijn op fictie zoals de Griekse mythes, fabels, oude verhalen en folklore. Door zijn spontane benadering van schilderen verschijnen zijn personages en verhalen organisch. 

Het proces begint met een kruisbestuiving van ideeën, door het toevoegen en wegnemen van verf ontwikkelen de personages en verhalen zichzelf naar een nieuwe bestemming die ver afstaat van het oorspronkelijke idee.

“Het werk Under Moonbegon met een mannelijke protagonist die op het centraal podium van een regionaal theater zijn tekst inoefent. Omdat ik vond dat het podium niet helemaal werkte in de compositie, besloot ik de vloerplanken te overschilderen wat resulteerde in wat voor mij leek op de uitgeholde romp van een kano. Dit begon meteen te lezen als de veerman in het midden van zijn taken, Charon die zijn obool verdient terwijl hij de recent overledenen over de rivier Styx vaart.", legt Mosley uit. "Nadat het schilderij lang genoeg in de studio stond, raakte ik gehecht aan het personage en werd ik opnieuw vertrouwd met de Griekse mythes. Wanneer ik meer over het personage Charon las, ontdekte ik dat hij zijn naam deelt met de maan van Pluto. Dit was voor mij een teken dat de maan als motief en haar aanwezigheid in het dagelijkse leven de richting van deze serie werken aanstuurde.”

 

Met zijn ongewone motieven benadrukt Mosley de absurditeit van het dagelijks leven. Met zijn bijna groteske vorm van realisme deconstrueert Mosley de vormen en contouren van zijn onderwerpen, versmelt ze met hun achtergrond en suggereert hun volume door de juxtapositie van pure, onverzadigde kleuren. Met een achtergrond die lijkt te verwijzen naar een Mondriaan schilderij, toont The Gardentwee personages die van elkaar gescheiden worden door een bakstenen muur. De contouren van het mannelijke personage lijken zich te versmelten met het patroon van de muur. Hetzelfde muurmotief verschijnt weer in werken als An Unexpected Quarter, Natures Nurtureen Turns to Stone als een visueel anker gerelateerd aan de alledaagse constructie en scheiding van grenzen.

 

De werken van Ryan Mosley werden internationaal geëxposeerd in tentoonstellingen waaronder Aston Hall Museum, Birmingham; Kunsthaus Baselland, Basel; Saatchi Gallery in The Hermitage, Sint-Petersburg; Museum Sheffield, Sheffield; Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen; Museum of Modern Art, Baku; Modem Museum, Hongarije. Zijn werken maken deel uit van openbare collecties zoals Milwaukee Art Museum, Arts Council Collection, Falckenberg Collection, Saatchi Collection en Museum of Art, Rhode Island School of Design.

bottom of page