top of page
RVDV_poster.jpg

RINUS VAN DE VELDE
14 October - 19 November, 2021

Tim Van Laere Gallery presents its sixth solo exhibition of Rinus Van de Velde, celebrating ten years of collaboration with the artist. In this exhibition, Van de Velde introduces a new medium within his oeuvre: oil pastel drawings. Alongside these drawings, Van de Velde will be presenting a large installation.

 

Rinus Van de Velde (b. 1983 in Leuven) is a total artist who constantly explores the tension between fiction and reality through the use of different media, such as drawing, sculpture, installation and film. His drawings form the foundation of his artistic practice, to which he always returns through his other works. Over the years, the artist has been looking for a way in which drawing can be made to function as a completely autonomous medium. With his large-scale charcoal drawings, Van de Velde developed a highly personal visual language that he used to depict alternative worlds that were always interwoven with his own living environment, the result being various fictional autobiographies in which he often exploits art history to generate new narratives. For more than ten years, Van de Velde searched for a color technique in drawing with the same expressive power and possibilities as charcoal. He found those qualities in oil pastel, a material that enables him to draw in the same powerful and fluid way as charcoal while offering a wider range of possibilities.

 

In his text ‘Painting and the Graphic Arts’, Walter Benjamin distinguishes between the vertical, representational character of a painting and the horizontal, symbolic character of a drawing. Horizontal drawing explores how meaning is formed in and through drawing – literally ‘a game with signs’. Drawing is seen as a symbolic system that generates meaning. The platform values the connection between drawing and thinking and the related directions: from concept to drawing or, conversely, the drawing of thoughts. This theory is also applicable to Van de Velde's work. In his drawings, he codifies the world through a collection of images and combines them into the narrative of his fictional autobiography. He also displays this fascination with the codification of the world in a large installation, which visitors can enter through a vault door. With this, Van de Velde visualizes his ultimate fantasy of structuring reality, a theme that runs throughout his work. The installation seems like a combination between a Swiss vault in which the most precious treasures are kept safe and an athenaeum where knowledge and images are collected and archived. This installation will also feature in one of Van de Velde’s forthcoming film projects.

 

The artist’s work is held in various international collections, including S.M.A.K. (Ghent), M HKA (Antwerp), Royal Museums of Fine Arts of Belgium (Brussels), CAC (Malaga), Kunstmuseum Luzern (Lucerne), Frac des Pays de la Loire (Nantes), Museum Voorlinden (Wassenaar), Gemeentemuseum (The Hague), KWM Art Center (Shanghai) and Colleccion Solo (Madrid).

Tim Van Laere Gallery presenteert haar zesde solotentoonstelling van Rinus Van de Velde en viert hiermee de 10-jarige samenwerking met de kunstenaar. In deze tentoonstelling introduceert Van de Velde een nieuw medium binnen zijn oeuvre: oliepasteltekeningen. Naast deze tekeningen toont Van de Velde ook een grote installatie. 

 

Rinus Van de Velde (°1983 Leuven) is een totaalkunstenaar die voortdurend de frictie opzoekt tussen fictie en realiteit door het gebruik van verschillende media zoals tekeningen, sculpturen, installaties en film. Zijn tekeningen vormen de fundering van zijn artistieke praktijk waarnaar hij ook steeds naar teruggrijpt via zijn andere werken. Doorheen de jaren ging de kunstenaar op zoek naar een manier waarop de tekenkunst als een volledig autonoom medium kan functioneren. Met zijn grootschalige houtskooltekeningen ontwikkelde Van de Velde een heel eigen beeldtaal waarmee hij alternatieve universums in beeld bracht die steeds verweven waren met zijn eigen leefwereld wat resulteerde in verschillende fictieve autobiografieën waarbij hij vaak de kunstgeschiedenis exploiteert om nieuwe narratieven te genereren. Meer dan tien jaar zocht Van de Velde naar een kleurtechniek binnen de tekenkunst met dezelfde expressieve kracht en mogelijkheden als houtskool. Die kwaliteiten vond hij terug in oliepastels, een materiaal dat hem toelaat op dezelfde krachtige en vlotte manier te tekenen als het houtskool en hem tegelijk een breder spectrum van mogelijkheden biedt. 

 

In zijn essay Malerei und Graphik maakte Walter Benjamin een onderscheid tussen het verticale en representatieve karakter van een schilderij en het horizontale, symbolische karakter van een tekening. Horizontaal tekenen onderzoekt hoe betekenis wordt gevormd in en door tekenen, letterlijk ‘een spel met tekens’. Tekenen wordt beschouwd als een symbolisch systeem dat betekenis genereert. Het platform hecht waarde aan de verbinding tussen tekenen en denken en de daarbij behorende richtingen: van concept naar tekening of omgekeerd, het tekenen van gedachten. Deze theorie is ook van toepassing op het werk van Van de Velde: via zijn tekeningen systematiseert hij de wereld door een verzameling van beelden en synthetiseert deze naar het narratief van zijn fictieve autobiografie. Die fascinatie voor de systematisering van de wereld brengt hij ook in beeld in een grote installatie, die de bezoekers kunnen betreden via een kluisdeur. Hiermee visualiseert Van de Velde zijn ultieme fantasie van de structuralisering van de werkelijkheid, een thema dat doorheen al zijn werken loopt. De installatie lijkt op een combinatie van een Zwitserse kluis waarin de meest dierbare schatten veilig worden opgeborgen en een athenaeum, waarin kennis en beelden worden verzameld en gearchiveerd. Deze installatie zal ook deel uitmaken in één van Van de Velde’s volgende filmprojecten.  

 

Werk van de kunstenaar bevindt zich in verschillende internationale collecties, waaronder S.M.A.K. (Gent), M HKA (Antwerp), Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Brussel), CAC (Malaga), Kunstmuseum Luzern (Luzern), Frac des Pays De La Loire (Nantes), Museum Voorlinden (Wassenaar), Gemeentemuseum (Den Haag), KWM Art Center (Shangai) en Colleccion Solo (Madrid).

bottom of page