top of page

TOMASZ KOWALSKI

Proto Weather

22 March - 5 May, 2018

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce Proto-Weather, the fourth solo show of Tomasz Kowalski at the gallery. The exhibition features 12 paintings on canvas and a large selection of works on paper.

 

Tomasz Kowalski is a key figure in emerging Polish painting today. His influences owe deep gratitude to the tradition of German Expressionism, Outsider art and esotericism along with Surrealism. The influence of psychedelia and Postmodern American literature feature prominently in his work. This constellation of references share a common representation of a paranoid thinking about reality, full of alternate versions, varying paths and multiple parallel narrations. It is this combination of Kowalski's imagination, his figurative play with abstraction and confident handling of paint that gives his work a unique vitality. His paintings are a micro-utopia, a reflection of a hypothetical reality or simply a representation of what it means to be alive today, right here. 

 

A big toothed jaw gnawing on stones and bits of archaic sculpture, a levitating mummy unraveling itself or a boy stealing eggs from a nest are some of Tomasz Kowalski’s imagery, which presents a myth-like fantasy, drawn from his own surroundings and memories. A childlike sensitivity emerges; to allow oneself to be lost in the paranoia of deep imagination or hallucinatory visions; the entranced zone. He often examines archetypal representations of objects and situations and their relation to reality by slanting it, and approaching it from from a different angle. A terrain that exists beyond the certainty of past, present and future, a sort of hinterland or gap, in which new forms of knowledge and sensation are revealed. This can be described as an idiomatic structure, a ’world of parts’ which the occasion of an exhibition allows to unlock and allows its elements laid bare and observed.

 

Tomasz Kowalski’s practice has naturally evolved from an extended conversation between family and friends. Recent tapestries made together with his mother Alicja Kowalska, a textile artist, were presented in a collaborative two-person show in London in 2018. His works flow thus from a community, which in turn is alive in the work. For this show he will present specially commissioned screens designed and produced by his father.

 

The title Proto-Weather refers to something that was already present in every stage of history and maybe even before, a “general atmosphere” of sorts.

 

Tomasz Kowalski (°1984, Szczebrzeszyn, Poland) lives and works in Warsaw and Szczebrzeszyn. Selected solo exhibitions include the Contemporary Art Museum, St. Louis, USA, and Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Poland. Selected group exhibitions include; La Kunsthalle-Centre d'art Contemporain, France; MSN-Museum of Modern Art, Poland; Kunsthalle Wien, Austria; MUMOK-Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Austria; De Appel, Netherlands; Centre Pompidou, France; and S.M.A.K., Belgium. 

Tim Van Laere Gallery presenteert de vierde solo tentoonstelling van Tomasz Kowalski, getiteld Proto Weather. In de tentoonstelling worden 12 schilderijen op doek en een grote selectie werken op papier getoond.

 

Tomasz Kowalski is een sleutelfiguur in de hedendaagse Poolse schilderkunst. Zijn werken zijn beïnvloed door de traditie van het Duitse expressionisme, outsider art, esoterie en surrealisme gecombineerd met invloeden uit de psychedelia en postmoderne Amerikaanse literatuur. Deze constellatie van referenties delen dezelfde representatie van paranoïde gedachten over de realiteit, gevuld met alternatieve versies, gevarieerde paden en meervoudige parallele verhaallijnen. Het is deze combinatie van Kowalski’s verbeelding, zijn figuratieve speelsheid met abstractie en zelfverzekerde omgang met verf die zijn werk een unieke levendigheid bezorgen. Zijn schilderijen zijn een micro-utopia, een reflectie van een hypothetische realiteit of simpelweg een representatie van wat het betekend om vandaag te leven, hier en nu. 

 

Een grote kaak met tanden knagend op stenen en stukken van een archaïsche sculptuur, een leviterende mummy die zichzelf ontrafeld of een jongen die eieren steelt van een nest zijn enkele voorbeelden uit Kowalski’s verbeelding, die mythe-achtige fantasieën weergeeft, ontleend uit zijn eigen omgeving en herinneringen. Een kinderlijke sensitiviteit komt naar boven; waarin je jezelf toelaat je te verliezen in de paranoia van een diepe verbeelding of hallucinante droombeelden; de in trance gebrachte zone. Hij onderzoekt archetypische representaties van objecten en situaties en hun relatie tot de realiteit door ze schuin te zetten en ze vanuit een andere hoek te benaderen. Een terrein dat bestaat buiten de zekerheid van verleden, heden en toekomst, een soort van achterland of kloof, waarin nieuwe vormen van kennis en sensatie worden onthuld. Dit kan worden omschreven als een idiomatische structuur, een 'wereld van onderdelen' die de gelegenheid van een tentoonstelling toelaat te ontgrendelen en de elementen ervan bloot te leggen en waargenomen te worden.

 

De praktijk van Tomasz Kowalski is natuurlijk geëvolueerd vanuit een uitgebreide conversatie tussen familie en vrienden. Zijn recente wandtapijten maakte hij samen met zijn moeder Alicja Kowalska, een textielkunstenares, deze werken werden gepresenteerd in een collaboratieve tweemanshow in Londen in 2018. Zijn werken vloeien dus voort uit een gemeenschap, die op haar beurt weer leeft in het werk. Voor deze show zal hij speciaal ontworpen schermen presenteren die ontworpen en geproduceerd zijn door zijn vader.

 

De titel Proto-Weather verwijst naar iets dat al in elke fase van de geschiedenis aanwezig was en misschien zelfs eerder in een soort 'algemene atmosfeer'.

 

Tomasz Kowalski (° 1984, Szczebrzeszyn, Polen) woont en werkt in Warschau en Szczebrzeszyn. Geselecteerde solotentoonstellingen zijn onder meer het Contemporary Art Museum, St. Louis, VS en Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Polen. Geselecteerde groepstentoonstellingen omvatten; La Kunsthalle-Centre d'art Contemporain, Frankrijk; MSN-Museum voor Moderne Kunst, Polen; Kunsthalle Wien, Oostenrijk; MUMOK-Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Oostenrijk; De Appel, Nederland; Centre Pompidou, Frankrijk; en S.M.A.K., België.

bottom of page