top of page

AARON VAN ERP

10 May - 30 June, 2012

Tim Van Laere Gallery is pleased to announce Aaron van Erp's first solo exhibition at the gallery.
Aaron van Erp's dark passionate paintings portray intense, haunting themes, reflecting a harsh view of humanity. His works display possible scenarios of sexual atrocity and torture, as in Interview with the Assistant of a Controversial Abortion Doctor, Still Life in Wartime, Picnic of Swiss abroad, or the cruel treatment of animals, in Trainingsweekend for Reaguurders and Burning Dog at Night. The faces of perpetrator and victim are often interchangeable, their missing body parts sharply contrasting with the bright flags, helmets, football shirts and striped trousers of other characters on the canvas. His gruesome scenes always take place in a dystopian environment, from deserted beaches to devastated, uncanny sites. Aaron who states that painting is mostly watching, always creates a unique spatial tension, combining his open-ended narrative with an extremely individual painting technique.
Van Erp's subjects and imagery are more often inspired by literature and Old Masters than by the works of fellow contemporary artists, as demonstrated by The Surrender of Occupy Breda, where he reanimates the pictorial history of Velazquez. In his interiors and landscapes, traces of a debauched humanity abound, with its plastic bags, Coca Cola bottles or fragments of newspapers. The representation of atrocity, signalling the futility of maintaining a dichotomy between good and evil, overwhelms the spectator with a familiar sense of unease or attraction.
Aaron van Erp (born 1978) has participated in numerous national and international exhibitions and museum shows, including solo shows at Gemeentemuseum The Hague, Sperone Westwater New York, Museum Der Stadt Ratingen and group shows at De Pont Tilburg, Museum Marta Herford and other venues.Tim Van Laere Gallery presenteert Aaron van Erps eerste solotentoonstelling in de galerie.
Aaron van Erps donkere gepassioneerde schilderijen beelden intense, beklijvende thema's uit en wijzen op een wrede kijk op de mensheid. Zijn werken tonen mogelijke scenario's van seksuele wreedheden en marteling, zoals in Interview met de assistent van een omstreden abortusarts, Stilleven in oorlogstijd, Picknick van Zwitsers in den Vreemde, of de wrede behandeling van dieren, als inTrainingsweekend voor reaguurders en Brandende hond bij nacht. Vaak zijn de gezichten van dader en slachtoffer onderling verwisselbaar, hun vermiste lichaamsdelen staan in sterk contrast met de heldere vlaggen, helmen, voetbalshirts en de gestreepte broek van de andere personages op het doek. Zijn gruwelijke scènes vinden altijd plaats in een dystopische omgeving, van verlaten stranden tot verwoeste, griezelige sites. Aaron die stelt dat schilderen vooral kijken is, creëert steeds een unieke ruimtelijke spanning, een combinatie van een verhaal met open einde en een zeer individuele schildertechniek.
Van Erps thema's en beelden worden vaker geïnspireerd door literatuur en Oude Meesters dan door het werk van andere hedendaagse kunstenaars, zoals blijkt uit De overgave van Occupy Breda, waar hij de picturale geschiedenis van Velazquez reanimeert. In zijn interieurs en landschappen, laat een verdorven mensheid zijn sporen achter met zijn plastic zakken, Coca Cola flessen of krantenknipsels. De vertegenwoordiging van wreedheid en agressie doorheen heel zijn werk, het signaleren van de futiliteit van het handhaven van een tweedeling tussen goed en kwaad, overdondert de toeschouwer met een vertrouwd gevoel van onbehagen en aantrekkingskracht.
Aaron van Erp (geboren 1978) heeft deelgenomen aan tal van nationale en internationale tentoonstellingen en museum shows, waaronder solotentoonstellingen in het Gemeentemuseum Den Haag, Sperone Westwater New York, Museum der Stadt Ratingen en groepstentoonstellingen in De Pont Tilburg, Museum Marta Herford en tal van andere locaties.
 

bottom of page