top of page
LI_poster_def.jpg

LEIKO IKEMURA

Riding the Waves

25 February - 2 April, 2022

Tim Van Laere Gallery is pleased to present Riding the Waves, a solo show by Japanese-Swiss artist Leiko Ikemura. Presenting a combination of new works alongside signature pieces, this exhibition showcases bronze, ceramic and glass sculptures as well as paintings.

 

Leiko Ikemura is an internationally celebrated and well-established, Japanese-Swiss artist, based in Berlin. Originally from Tsu in the Mie Prefecture, Japan, Ikemura studied painting in Seville, Spain before relocating to Switzerland and then Germany. She fuses Eastern and Western art and explores themes of hybridity, cross-culturalism, sexuality, and the life cycle. She works at the intersection of abstraction and figuration, shifting fluidly between media, and imbuing her pieces with raw energy and emotion. Blurring the border between species, between inner and outer worlds, Ikemura encourages the viewer to discover mystery in her narratives and turn them into something fantastic or, on the contrary, to keep them within the bounds of reality. The materials used by the artist—such as bronze, clay and pigment—are closely linked to the earth, emphasizing the aspect of the human being as part of nature.

 

The title of the exhibition, Riding the Waves, refers to the artists’ interest in transformation. Waves are a symbol for movement and transfiguration as they represent the movement of energy within the sea. According to Ikemura, “All living beings are part of cosmology and this energy can be felt like waves.” The presentation of the works emphasizes this statement, with a big base shaped like the sea’s winding waves, on which different creatures of Ikemura can be found. The exhibition design has been conceived by architect Philipp von Matt and offers an important contribution to the playful presentation of Ikemura’s sculptures. All the paintings and sculptures are connected and have a special focus that addresses aspects of the natural world: female figures, landscape, and the animal creatures that inhabit it.

 

Among other mythical creatures, the ‘Usagi' (Japanese for rabbit) is one of Ikemura’s most famous and frequently used motifs. Throughout different cultures the animal symbolizes fertility and renewal. Ikemura’s large scale bronze sculpture ’Usagi Greeting’ (or ‘Rabbit Bodhisattva of Mercy’) invites visitors to seek shelter within its wide robe. The work offers various possibilities for association and an ambiguity for those seeking meaning as a hybrid being of mercy and hope.

 

Ikemura’s work has been presented in the Tokyo Biennale (1988) and the Melbourne Biennial (1999). She has had solo exhibitions at Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich (2021); Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia (2021); Kunstmuseum Liechtenstein (2002); The National Museum of Modern Art, Tokyo (2011); and Kunstmuseum Basel, Basel (2019). Her works can be found at, among others, the Centre Pompidou, Paris, France; Museum Ludwig, Cologne, Germany; Kunstmuseum Basel, Basel, Switzerland; Fundación Centro de Arte Caja de Burgos, Spain; The National Art Center, Tokyo, Japan; MOMAT-The National Museum of Modern Art, Tokyo, Japan; MAC’s -Musée des Arts Contemporains, Grand-Hornu, Belgium; Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, UK; Kunstmuseum Ahrenshoop, Ahrenshoop, Germany; Nevada Museum of Art, Reno, US; Museum for Ostasiatische Kunst Köln, Cologne, Germany; Neues Museum Nürnberg, Nuremberg, Germany and Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.

Tim Van Laere Gallery presenteert Riding the Waves, een solotentoonstelling van Japans-Zwitserse kunstenares Leiko Ikemura. In een combinatie van nieuwe werken naast enkele iconische stukken, toont deze tentoonstelling zowel bronzen, keramische en glazen sculpturen als schilderijen.

 

Leiko Ikemura is een internationaal gevierde en gevestigde, Japans-Zwitserse kunstenares, met haar atelier in Berlijn. Oorspronkelijk afkomstig uit Tsu in de Mie prefectuur in Japan, studeerde Ikemura schilderkunst in Sevilla, Spanje voordat zij naar Zwitserland en vervolgens naar Duitsland verhuisde. Ze combineert oosterse en westerse kunst en onderzoekt thema's als hybriditeit, interculturaliteit, seksualiteit en de levenscyclus. Ze werkt op het snijvlak van abstractie en figuratie, wisselt vloeiend tussen media en doordrenkt haar stukken met rauwe energie en emotie. Door de grens tussen soorten, tussen binnen- en buitenwerelden te vervagen moedigt Ikemura de kijker aan om mysteries in haar verhalen te ontdekken en er iets fantastisch van te maken, of deze juist binnen de perken van de werkelijkheid te houden. De materialen die de kunstenares gebruikt—zoals brons, klei en pigment—zijn nauw verbonden met de aarde en benadrukken het aspect van de mens als onderdeel van de natuur.

 

De titel van de tentoonstelling, Riding the Waves, verwijst naar de interesse van Ikemura in transformatie. Golven staan symbool voor beweging en transfiguratie aangezien ze de beweging van energie in de zee vertegenwoordigen. Volgens Ikemura "maken alle levende wezens deel uit van de kosmologie en kan deze energie als golven worden gevoeld." De presentatie van de werken benadrukt deze uitspraak, met een grote sokkel in de vorm van de kronkelende golven van de zee, waarop verschillende schepsels van Ikemura te vinden zijn. Het tentoonstellingsontwerp is van de hand van architect Philipp von Matt en levert een belangrijke bijdrage aan de speelse manier waarop de werken van Ikemura tentoongesteld worden. Al haar schilderijen en sculpturen zijn met elkaar verbonden en hebben een speciale focus die aspecten van de natuurlijke wereld adresseren: vrouwelijke figuren, het landschap en de dierlijke wezens die erin leven.

 

Naast andere mythische wezens is de 'Usagi' (Japans voor konijn) één van Ikemura's beroemdste en meest gebruikte motieven. In verschillende culturen symboliseert het dier vruchtbaarheid en vernieuwing. Ikemura's grootschalige bronzen sculptuur ‘Usagi Greeting' (of ‘Rabbit Bodhisattva of Mercy’) nodigt bezoekers uit om beschutting te zoeken in haar breed gewaad. Het werk biedt verschillende interpretaties en associaties aan als een hybride wezen van barmhartigheid en hoop.

 

Ikemura's werk was te zien op de Tokyo Biennale (1988) en de Melbourne Biennial (1999). Ze heeft solotentoonstellingen gehad in Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich (2021); Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia (2021); Kunstmuseum Liechtenstein (2002); Het Nationaal Museum voor Moderne Kunst, Tokio (2011); en Kunstmuseum Basel, Basel (2019). Haar werken zijn onder meer te vinden in het Centre Pompidou, Parijs, Frankrijk; Museum Ludwig, Keulen, Duitsland; Kunstmuseum Basel, Bazel, Zwitserland; Fundación Centro de Arte Caja de Burgos, Spanje; Het National Art Center, Tokio, Japan; MOMAT-Het Nationaal Museum voor Moderne Kunst, Tokyo, Japan; MAC's -Musée des Arts Contemporains, Grand-Hornu, België; Sainsbury Centrum voor Beeldende Kunst, Norwich, VK; Kunstmuseum Ahrenshoop, Ahrenshoop, Duitsland; Nevada Museum of Art, Reno, VS; Museum voor Ostasiatische Kunst Köln, Keulen, Duitsland; Neues Museum Nürnberg, Neurenberg, Duitsland en Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.

bottom of page